• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 29 let!

Vzpomínka na Martina Kloubka

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dnes zemřel JUDr. Martin Kloubek, Ph.D., dlouholetý člen Bílého kruhu bezpečí.

V roce 1992 se přihlásil do tehdy občanského sdružení se slovy: „Z místa činu odcházím jako policista s velikým pocitem dluhu vůči obětem, pokud stojíte o moji dobrovolnou pomoc, chci tento dluh v Bílém kruhu bezpečí obětem splácet.“ Tehdy policejní komisař s třicetiletou praxí, specialista v oblasti, vyšetřování zvláště závažné trestné činnosti, otec čtyř dětí, započal svou mnohaletou práci dobrovolníka. Nezištně poskytoval právní informace, praktické rady a morální podporu v pražské poradně pro oběti téměř 28 let. V roce 2006 se stal jedním z prvních držitelů ceny Nadace Hestia  „Křesadlo“ pro nejlepší dobrovolníky v Praze.  Byl dlouholetým členem představenstva Bílého kruhu bezpečí, skvělým lektorem interních výcviků a externích školicích akcí, autorem mnoha odborných publikací a článků. Jeho specializací v Bílém kruhu bezpečí byla problematika dětských obětí a prevence kriminality zaměřená na tuto věkovou kategorii. Jako dobrovolník byl nenahraditelný i v oblasti legislativních návrhů. Konkrétně přispěl ke zpracování návrhu na povinnost informovat poškozené o útěku či propuštění obviněného z vazby nebo odsouzeného z výkonu trestu, spolupracoval na novele skutkové podstaty trestného činu znásilnění, podílel se na přípravě zákona o peněžité pomoci obětem násilných trestných činů a také úspěšného podnětu k trestnosti pronásledování. Byl členem Expertní skupiny Aliance proti domácímu násilí, která na dobrovolné bázi vypracovala a předložila poslanecké sněmovně návrh „Zákona na ochranu před domácím násilím“.

Martin Kloubek byl v týmu našich dobrovolníků skvělým „parťákem“, kamarádem a fajn chlapem. Rodině Martina jsme vyslovili hlubokou soustrast. Zarmouceni se s ním loučíme a nezapomeneme. 

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009