• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 30 let!

Jak je to se souhlasem k sexu?

Jestli pořád nechápete, jak je to se souhlasem k sexu, představte si místo sexu šálek čaje:

https://www.youtube.com/watch?v=2Im5KQM_xLM 

Poradny Bílého kruhu bezpečí poskytují pomoc i obětem, které se rozhodly trestný čin neohlásit. Naše pomoc je diskrétní a bezplatná. Nabízíme setkání s právníkem a psychologem. Více informací vám může předat i naše nonstop Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí na tel. č. 116 006. Volání je bezplatné.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009