• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 30 let!

Bílý kruh bezpečí předal Cenu Anděl

Dnes byla slavnostně předána Cena Anděl představitelům organizace Konsent.

Představenstvo Bílého kruhu bezpečí, který 30 let pomáhá obětem trestných činů, se u příležitosti letošního Evropského dne obětí 22. února rozhodlo udělit Cenu Anděl zapsanému spolku Konsent  za jeho výrazný přínos v oblasti prevence kriminality. Mezi klientelou Bílého kruhu bezpečí tvoří výraznou skupinu právě oběti sexuálního násilí.  Bílý kruh bezpečí oceňuje to, jak lidé v Konsentu dokázali oslovit mladou generaci s programy prevence sexuálního násilí a také to, jak otevřenou diskusí upozornili na rizika vztahového znásilnění. Čím dříve a lépe budou dnešní děti seznámeny s rizikem sexuálního násilí, tím méně bude obětí v jejich dospělém věku. A právě tuto osvětu Konsent naplňuje inovátorským a nepřehlédnutelným způsobem.

 

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009