• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 30 let!

S Bílým kruhem do bezpečí

Na  výzvu prodejního řetězce Tesco „Vy rozhoduje, my pomáháme“ reagovala pobočka BKB Jihlava. Přihlásili svůj projekt na dovednostní soutěže pro děti předškolního věku „S Bílým kruhem do bezpečí“. Soutěž vede děti k aktivnímu pohybu po koronavirových opatřeních a získání potřebných vědomostí. Projekt byl vybrán do finále a v současné době nakupující v prodejnách Tesco v Jihlavě a Telči mohou svým hlasem rozhodnout, zda náš projekt zvítězí. Výhrou je  dotace 30 000 Kč.
Děkujeme všem příznivcům za jejich hlas, pokud budou do 11.7. v těchto prodejnách nakupovat.
Jihlavský tým BKB

Více info o projektu: https://itesco.cz/pomahame/project/33352/

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009