• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 30 let!

Pozvánka na 22.9. do Jihlavy

V rámci oslav desátého výročí založení jihlavské pobočky BKB uspořádají dobrovolníci pobočky ve středu 22. září na Masarykově náměstí v Jihlavě dovednostní soutěž pro děti „S Bílým kruhem do bezpečí“.  Soutěž bude zahájena v 15 hod. a soutěžit se bude do 17 hodin.

Na soutěž zveme všechny rodiče s předškolními dětmi. Během soutěže si děti vyzkouší svoji dovednost například při střelbě z luku, zatloukání hřebíčku do polínka nebo při loupání perníčku z perníkoví chaloupky. Za splnění úkolů je pak čeká pěkná odměna. Doprovázející rodiče navíc seznámíme s nabízenou pomoci ze strany Bílého kruhu bezpečí při řešení protiprávního jednání.

Těšíme se na vás.
Bílý kruh bezpečí - Jihlava

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009