• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 30 let!

Bezpečný život ve městě

Cyklus přednášek s Bílým kruhem bezpečí: „Kriminalitu zastavit nedokážeme. Pomáhat jejím obětem však umíme, již 30 let!“

KDY: 29. září 2021 v 17 hodin
KDE: klubovna, Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Cílem přednášky je seznámit účastníky se situacemi ve veřejném prostoru, kdy se mohou stát svědky trestného činu nebo dokonce terčem pozornosti pachatele. Bohatou kazuistikou budou ilustrována rizika viktimizace na ulici, v prostředcích hromadné dopravy, při vstupu do domu, v parku apod. Ke každé situaci bude připojen soubor doporučení a rad, jak se riziku vyhnout případně minimalizovat hrozící újmu. Zvýrazněna bude role naší intuice a možnosti intelektuální sebeobrany. Situace a rady vycházejí z reálných případů, se kterými se během své třicetileté praxe setkal Bílý kruh bezpečí.

Přednáší Mgr. Petra Vitoušová, která vystudovala žurnalistiku, třicet let se věnuje pomoci obětem kriminality a domácího násilí. Je spoluzakladatelkou Bílého kruhu bezpečí, ve kterém působí jako vedoucí celostátní organizace, psychosociální poradkyně a lektorka. Je spoluautorkou knih „Bílý kruh bezpečí – pomoc obětem kriminality“, „Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů“, „Zákon o obětech trestných činů“.

Další termíny cyklu S Bílým kruhem bezpečí:
26. 10. 2021 od 17 hodin JUDr. Tomáš Durdík – Mají oběti trestných činů nějaká práva a jak je mohou v trestním řízení využít?
25. 11. 2021 od 17 hodin Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr. h. c. – Co mám dělat, když jsem obětí trestného činu?

Další info na https://www.facebook.com/events/360414239088507/

 

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009