• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 30 let!

Konference na Novoměstské radnici

Ve středu 30. září proběhla v historických prostorách Novoměstské radnice další doprovodná akce v rámci dvouletého projektu "Praha 2 - městská část vlídná obětem".

Osvětová akce, určená pro odbornou veřejnost, sociální pracovníky a policisty z Prahy 2, se uskutečnila při příležitosti 30 let existence Bílého kruhu bezpečí a navázala na konferenci "Bariéry odchodu z domácího násilí", která proběhla přesně před týdnem v Národním muzeu v Praze. Účastníky i protagonisty minikonference na Novoměstské radnici přivítal gestor společného projektu a zároveň radní Prahy 2 Michal Zuna.

Ředitelka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová, soudní znalkyně Ludmila Čírtková a advokáti Daniela Háková a Luboš Kučírek během téměř tříhodinové prezentace definovali jednotlivá stádia domácího násilí a účastníkům poskytli podrobné informace o intervenci prostřednictvím trestního práva. Další část konference byla věnována bariérám odchodu z domácího násilí tj. od špatného psychického stavu dlouhodobě týrané osoby až po materiální překážky. Jako největší bariéry odborníci označili vedle pocitu strachu špatnou finanční situaci ohrožených osob a nedostatečnou síť záchytných sociálních bytů. Zdůraznili také potřebu změny přístupu orgánů činných v trestním řízení.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009