• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 30 let!

Poděkování olomoucké pobočky

V červenci proběhl mezinárodní festival tetování "Tatoo expo Haná", kde se dražily skateboardové desky s uměleckou kresbou. Tyto krásné malby vynesly 10.500 Kč pro naši olomouckou pobočku. 

Děkujeme ještě jednou panu Havránkovi, jeho týmu a všem kreativním umělcům, kteří se na dražbě podíleli. Velmi se těšíme ze společné spolupráce.

Mgr. Petra Klevetová, DiS.,
Bílý kruh bezpečí - Olomouc

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009