• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 31 let!

Znásilnění pod kůží

Dnes večer uvede ČT2 dokumentární film zabývající se problematikou druhotné viktimizace obětí sexuálního násilí. V dokumentu vystoupí tři statečné ženy, které popsaly své zážitky, aby pomohly vysvětlit, co to znásilnění je, jaké jsou následky pro oběť samotnou a s čím se musely střetávat poté, co svůj zážitek sdílely s rodinou nebo i s veřejností.

V dokumentu vystoupí i doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. a JUDr. Tomáš Durdík.

Film můžete vidět dnes ve 21:35 na ČT2 nebo na webových stránkách: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13379665440-znasilneni-pod-kuzi/22156226870/

Hledáte-li pomoc, jsme tu pro vás 24 hodin denně na bezplatné Lince pomoci obětem kriminality a domácího násilí na tel. čísle 116 006

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009