• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 31 let!

Giving Friday letos pomohl obětem domácího násilí

Listopad se ve společnosti dm drogerie markt tradičně nesl ve znamení dobročinnosti. V rámci letošní aktivity Giving Friday věnovala společnost 3,3 miliony korun na pomoc obětem domácího násilí, a to prostřednictvím organizace Bílý kruh bezpečí.

Celou zprávu naleznete zde: https://www.dm.cz/giving-friday-2021-542692

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009