• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

V listopadu proběhlo nejméně vykázání za domácí násilí

Z 58 policejních vykázání násilných osob za domácí násilí v listopadu proběhlo 13 vykázání v Jihomoravském kraji a 9 v Praze. Po jednom vykázání došlo ve třech krajích - Plzeňském, Středočeském a Zlínském kraji. V osmi případech se jednalo o opakované vykázání.

V letošním roce bylo od ledna do konce listopadu vykázáno Policií ČR celkem 873 násilných osob, z nichž 140 bylo vykázáno v Praze.

Podrobnější data naleznete ve statistice.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009