• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 31 let!

Provoz během vánočních prázdnin

Brno - poradna bude zavřená ve dnech 23.12. a 28.12.2021. Otevřeno bude 30.12.2021.

České Budějovice - poradna bude zavřená ve dnech 27. - 29.12.2021

Jihlava - bez omezení

Liberec - otevřeno 27.12. bez objednání a 30.12. pro objednané. Případová manažerka čerpá dovolenou ve dnech 23. - 31.12.2021.

Olomouc - poradna bez omezení; případová manažerka ve dnech 20.-31.12.2021 pouze na telefonu.

Ostrava - poradna bude zavřená 28. a 30.12. Každý pracovní den mezi svátky se můžete obracet na naši případovou manažerku v pracovní době 8 - 16 hod.

Intervenční centrum BKB Ostrava - bez omezení

Pardubice - bez omezení

Plzeň - Ve dnech 24.12.2021 - 2.1.2022 bude uzavřena celá budova, ve které sídlí naše poradna. Z tohoto důvodu bude zavřená poradna. Případová manažerka je vám k dispozici v pracovní dny na telefonu a na emailu. 

Praha - Otevřeno máme 20. - 23.12. bez objednání a 27. - 29.12. bez objednání vždy v čase 17 - 20 hodin. Zavřeno bude o státních svátcích a 30. 12. 2021.

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí na tel. čísle 116 006 - nonstop a bezplatně - bez omezení během celých vánočních prázdnin.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009