• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 31 let!

Pozvánka na debatu v rámci Festivalu Jeden svět

Dnes večer vás zveme na debatu s JUDr. Vladimírou Čapkovou z Bílého kruhu bezpečí po projekci filmu Luchadoras/Zápasnice v rámci Festivalu Jeden svět v Plzni. Film se promítá od 20 hod na FDULS, debata na téma násilí na ženách začne ve 21:15 hod.

Více informací o projekci: https://muj.jedensvet.cz/detail/?uid=5E33DCE1-308F-49D8-AFA9-B2B183275466

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009