• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 31 let!

Startuje 7. ročník Plzeňské senior akademie

Startuje 7. ročník Plzeňské Senior akademie - deset přednáškových bloků a dvě exkurze. Kurz je bezplatný a právě teď se do něho lze přihlašovat. Na projektu se kromě nás, Bílého kruhu bezpečí, plzeňských strážníků a prvního městského obvodu podílí také BESIP, krajští zdravotničtí záchranáři, krajští hasiči a policisté, Česká obchodní inspekce, Čistá Plzeň.

Další info: https://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/chysta-se-dalsi-rocnik-plzenske-senior-akademie-prihlaste-se.aspx

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009