• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 31 let!

Chystáme kontaktní centrum v Plzni

Plzeňská pobočka Bílého kruhu bezpečí navázala spolupráci s Obchodní centrum Plzeň Plaza. Své služby prezentovala u příležitosti Mezinárodního dne žen a připravuje během června otevření kontaktního místa pro návštěvníky obchodního centra. Vždy ve středu od 12 do 17 hod se v obchodním centru bude veřejnost potkávat s odborníky BKB a bude mít příležitost získat informace o pomoci obětem.

Další informace budou následovat. Sledujte naše stránky.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009