• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Pozvánka na přednášky pro veřejnost

Bezpečný život ve městě
Poradíme, jak se chovat ve veřejném prostoru a jak se vyhnout riziku, případně minimalizovat hrozící újmu. Zmíněna bude i bezpečnost na internetu. Účastníkům ukážeme, kde a jak hledat pomoc a představíme práci Bílého kruhu bezpečí.
Rady čerpáme z reálných případů, se kterými jsme se během praxe v Bílém kruhu bezpečí setkali. Přednáší dobrovolnice Bílého kruhu bezpečí.

KDY: 8. 6. 2022  od 17 hodin

KDE:
Městská knihovna v Praze - pobočka Záhřebská, Záhřebská 20, Praha 2 - přednáší Mgr. Pavlína Komedová (BKB)

Městská knihovna v Praze - pobočka Dittrichova, Dittrichova 2, Praha 2 - přednáčí Mgr. Michaela Malinová (BKB)

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009