• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Cena Křesadlo pro dobrovolnici pražské poradny

Minulý čtvrtek v podvečer v Rezidenci primátora hl. m. Prahy převzala desítka dobrovolníků cenu Křesadlo,  která je určena „obyčejným lidem, kteří dělají neobyčejné věci“.

Mezi oceněnými dobrovolníky za hl. m. Prahu byla JUDr. Daniela Háková za devatenáctiletou práci v Bílém kruhu bezpečí, kde je v přímém kontaktu s oběťmi kriminality jako členka týmu dobrovolníků - poradců pražské poradny.

Pro Bílý kruh bezpečí to včera bylo již celkem desáté Křesadlo v hlavním městě. V minulých letech cenu převzali dobrovolníci pražské poradny BKB: doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., JUDr. Tomáš Durdík, Světlana Fuková, JUDr. Eva Koubová, Mgr. Jana Knitlová, JUDr. Martin Kloubek, JUDr. Vlasta Langhamerová, Jana Rohovcová a Mgr. Petra Vitoušová.

Od roku 2001 uděluje HESTIA dobrovolníkům za jejich dlouhodobou práci ve prospěch druhých cenu s názvem Křesadlo. Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit.

Dobrovolníky nominují neziskové organizace i sami občané. O tom, komu bude náležet ocenění cenou Křesadlo, rozhoduje komise složená ze zástupců neziskových organizací, novinářů, zástupců státní správy a samosprávy a komerčních firem. V Praze probíhá slavnostní předávání již pravidelně za účasti primátora.

Danielo, moc gratulujeme a radujeme se z ocenění!

 

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009