• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Právo na informace

Obětem trestných činů je přiznán soubor práv, která mohou uplatňovat, aby naplnily své potřeby a hájily své zájmy a očekávání. Bílý kruh bezpečí vám může pomoci uplatnit některá z těchto práv tím, že vám poskytne potřebné informace.

 

#infovictims #victimsrights #BilyKruhBezpeci #116006

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009