• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 31 let!

BKB České Budějovice přijímá nové dobrovolníky

BKB ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZŠIŘUJE TÝM A PŘIJÍMÁ NOVÉ DOBROVOLNÍKY

Zajímá Vás práce s obětmi kriminality? Rádi byste věnovali svůj volný čas smysluplné práci a získali nové zkušenosti? Baví vás další sebevzdělávání? Chcete se stát spolupracovníkem významné organizace? Pokud ano, kontaktujte nás.

BKB ČESKÉ BUDĚJOVICE rozšiřuje tým a přijímá nové dobrovolníky na tyto pozice:

Asistent na příjmu klientů

  • Na pozici asistenta na příjmu požadujeme ukončené středoškolské vzdělání, čistý trestní rejstřík. Výhodou je praxe v pomáhajících profesích a zájem o obor.

Právní poradce

  • Na pozici právního poradce požadujeme vysokoškolské vzdělání v oboru právo a čistý trestní rejstřík. Praxe v oblasti trestního práva vítána.

Nabízíme odborný výcvik BKB pro dobrovolníky, individuální podporu a supervizi, práci v týmu odborníků, možnost dalšího vzdělávání, příjemný kolektiv.

Pro bližší informace kontaktujte jednatelku pobočky doc. Ing. Lucii Kozlovou, Ph.D. telefonicky na čísle 734 479 644, nebo emailem na bkb.cbudejovice(at)bkb.cz

Těšíme se na nové kolegy.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009