• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 31 let!

Pozvánka do Ostravy

Ostravská pobočka Bílého kruhu bezpečí se zúčastní Dne dobrovolnictví MSK. Přijďte nás podpořit a seznámit se s činností dobrovolníků v organizaci, která pomáhá přes 30 let obětem kriminality. Setkání proběhne již tento pátek 4. 11. 2022 od 10 hodin v OC Forum Nová Karolina v Ostravě. Akce pro veřejnost se koná pod hlavičkou Regionálního dobrovolnického centra Moravskoslezského kraje (RDC MSK), které provozuje organizace ADRA.

Těšíme se na vás!!!

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009