Pomoc obětem trestných činů v ČR

Kriminalitu zastavit nedokážeme.

Statistiky

Na této stránce naleznete statistické údaje z poraden Bílého kruhu bezpečí.

Statistické údaje a komentáře týkající se problematiky domácího násilí naleznete  na stránkách www.domacinasili.cz (včetně aktuálních údajů o vykázání v ČR).

Rok 2015 (3)

Rok 2014 (1)

Rok 2013 (1)

Rok 2012 (1)

Rok 2011 (2)

Rok 2010 (1)

Rok 2009 (1)

Rok 2008 (2)

Rok 2007 (1)

Rok 2006 (1)

Rok 2005 (2)

Rok 2004 (1)

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009

© Bílý kruh bezpečí, z.s. / www.bkb.cz

stránky vytvořilo Networm Studio