• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Znát svá práva je prospěšné v každé životní situaci, ať již například při uzavírání smluv, při pobytu v nemocnici, při nákupu v obchodech anebo také v pracovně právních vztazích. V případě, že se stanete obětí trestného činu, jste postupně seznamováni se svými právy v roli oběti trestného činu, posléze v roli poškozeného a zároveň také svědka trestného činu. Že tomu přestáváte rozumět? Naprosto s vámi souhlasíme. Z tohoto důvodu jsme připravili brožurku PRÁVA OBĚTI TRESTNÉHO ČINU, ve které vám nejdůležitější práva pro takový případ roztřídíme a srozumitelně pojmenujeme.

Brožura ke stažení v pdf (klikněte na obrázek níže):

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009