• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 30 let!

                                                                                               

 

Kurz Bílého kruhu bezpečí  

„Pomoc obětem kriminality a domácího násilí“

 

Akreditace:
kurz bude akreditován

Délka kurzu:
72 hodin

Skladba kurzu:
3 moduly (3 x 24 hodin)

  • Telefonická krizová pomoc se zaměřením na vymáhání náhrady škody, peněžitou pomoc od státu a občanskoprávní minimum (24 vyuč. hodin)
  • Telefonická krizová pomoc se zaměřením na zvlášť zranitelné oběti, pomoc linky 116 006 a na fáze trestního řízení (24 vyuč. hodin)
  • Telefonická krizová pomoc se zaměřením na pomoc obětem trestných činů, násilí a domácího násilí (24 vyuč. hodin)

Komu je kurz určen:

  • pro absolventy akreditovaného výcviku/kurzu TKI (doloží ověřeným osvědčením)
  • pro účastníky kurzu TKI Déčka Liberec (2020-2021)

Náplň kurzu:
Telefonická krizová pomoc pro oběti kriminality a domácího násilí.

Moduly jsou zaměřeny na trestněprávní minimum, trestní řízení, práva obětí trestných činů, zvlášť zranitelné oběti, peněžitou pomoc státu, vymáhání náhrady škody, pomoc osobám ohroženým domácím násilím a občanskoprávní minimum.

Forma kurzu:
On-line na platformě MS Teams, nejen přednášky, ale i praktické nácviky (modelové hovory, interaktivní aktivity). 

Lektoři:

Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., JUDr. Vlasta Langhamerová,  JUDr. Jan Mach, JUDr. Ondřej Načeradský,  Mgr. Petra Vitoušová

Termíny jednotlivých modulů (pá-ne) : 

23. - 25. 4. 2021
14. - 16. 5. 2021
21. - 23. 5. 2021

Jednotlivé moduly kurzu probíhají vždy: pátek 15 – 20 hod, sobota 8,30 – 18 hod (pauza na oběd 1,5 hod), neděle 8,30 – 13,30 hod.

Uzávěrka přihlášek:  6. dubna 2021

Cena kurzu: 6 000 Kč,  (v případě zájmu o práci na Lince pomoci obětem bude zaměstnancům Linky vráceno po 2 letech kurzovné v plné výši)

Kurz se bude konat při minimálním počtu 5 účastníků. Přihlášeným bude dne 7. dubna potvrzeno, zda je kurz obsazen.

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení: 95% docházka a složení závěrečné zkoušky.

Přihlášku naleznete zde                                             
Kontakt: 116006@bkb.cz

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009