BKB

Kriminalitu zastavit nedokážeme.

  • Čeština
  • English

O nás

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů.

"Přijeli k nám domů poté, co byli zavražděni naši nejbližší. Jejich podpora a pomoc byly taktní a vysoce profesionální. Nevíme, jak bychom to bez nich všechno zvládli."
"Bála jsem se jít svědčit k soudu. Opravdu moc pro mě znamenalo, že mé obavy vzali lidé z Bílého kruhu bezpečí vážně."
"Po rozhovorech s psycholožkou Bílého kruhu bezpečí jsem pocítil úlevu a neubránil jsme se slzám dojetí. Poznal jsem, že ve svém zoufalství nezůstanu osamocený."
"Když jdu po ulici, stále před sebou vidím muže, který mě napadl."
Pomoc obětem kriminality
257 317 110 NONSTOP
Pomoc obětem domácího násilí
2 51 51 13 13 NONSTOP

Chcete nás podpořit?

DMS

DMS

Zasláním SMS ve tvaru
DMS BKB na číslo 87777
podpoříte projekt pomoci obětem kriminality v ČR částkou 27 Kč. Cena SMS je 30 Kč.


Převodem na účet

Pošlete finanční dar na účet 1937602339/0800
(Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1)

Platební kartounebo

Aktuality

V září až listopadu 2014 poskytla poradna úctyhodných 120 konzultací. Do poradny přišly více ženy a výjimkou nebyla ani společná konzultace 3 rodinných příslušníků v rámci jedné konzultace. Předmětem poradenství byla trestněprávní problematika, především správné podání trestního oznámení, vysvětlení jednotlivých stádií trestního řízení, podpora při sepsání žádosti o peněžitou pomoc státu, doprovod důvěrníka k výslechu a jiným procesním úkonům.

Ve středu to bude 23 let, kdy do tehdy první a jediné poradny Bílého kruhu bezpečí v zemi přišla první klientka. Bylo jí 62 let a hledala pomoc a radu v případě vyloupeného bytu, kdy jí pojišťovna odmítala uhradit způsobenou škodu. Dnes je tato poradna svým provozem a příchodem obětí největší poradnou v zemi. Má otevřeno v každý pracovní den. Ve službě se střídá 80 dobrovolníků, právníků a psychologů. Pracují zde také tři terapeutky.

Oběti trestných činů zřejmě budou moci být chráněny před obviněnými i v případě, že se přestěhují do jiného státu Evropské unie. Předpokládá to vládní novela zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, kterou v úvodním kole podpořila bez diskuse Sněmovna.