Pomoc obětem trestných činů v ČR

Kriminalitu zastavit nedokážeme.

Poradna BKB Plzeň

Husova 11 (budova ZČU, Fakulta ekonomická), 301 00 Plzeň

e-mail: bkb.plzen@bkb.cz         tel.: 377 637 695 nebo 773 551 311

Vedoucí poradny: Bc. Monika Jelínková      

Pro rychlé vyhledávání umístění poradny můžete kliknout na Mapy.cz

Nonstop rady a informace získáte na bezplatné lince telefonické krizové pomoci Bílého kruhu bezpečí, volejte číslo: 116 006

Osobní příjem bez objednání

úterý 16-18 hodin a čtvrtek 16-18 hodin

Poradna poskytuje pomoc zvlášť zranitelným obětem trestných činů a pozůstalým po obětech v celé ČR prostřednictvím případového manažera, a to ve dnech pondělí až čtvrtek v době od 8.30–16.00 hodin. V pátek od 9.00-15.00 hodin.

Kontakt: Mgr. Simona Musilová tel. 773 551 311 nebo ksp.plzen@bkb.cz

Poradna poskytuje svým klientům v případě potřeby terapeutický program (max. 10 terapeutických sezení, bezplatně).

 

STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM!
Regionální poradna Bílého kruhu bezpečí v Plzni přijímá: nové dobrovolníky na pozice psychosociálních a právních poradců. Podmínkou je vysokoškolské vzdělání v oborech sociální práce, psychologie a právo. Výhodou je praxe v pomáhajících profesích a v oblasti trestního práva. Hledáme také nové kolegy/kolegyně se středoškolským nebo vyšším odborným vzděláním na pozici asistent na příjmu klientů.
Profesní životopisy s uvedením telefonního kontaktu prosíme zasílat na e-mail: bkb.plzen@bkb.cz do 31. 8. 2016. Nabízíme kvalitní vzdělávání, které využijete ve prospěch potřebné cílové skupiny – obětí trestné činnosti. 
Těšíme se na nové kolegy.

 

Pobočka BKB Plzeň je partnerem

- projektu Plzeňský kraj - Bezpečný kraj / na www.bezpecnykraj.cz.

Provoz poradny BKB Plzeň je v roce 2014 podpořen z prostředků
Magistrátu města Plzně, MPSV a Krajského úřadu Plzeňského kraje.

    


Poradnu BKB Plzeň podporují:

Na podzim roku 2015 jsme se zapojili do projektu "Plzeňské senior akademie“. V projektu pokračujeme i v r. 2016.


Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009

© Bílý kruh bezpečí, z.s. / www.bkb.cz

stránky vytvořilo Networm Studio