• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Poděkování prezidenta republiky

Osobní poděkování adresoval prezident republiky Petr Pavel členům Bílému kruhu bezpečí za osobní nasazení při a po mimořádné události aktivního střelce na Filozofické fakultě UK v Praze.

Poděkování převzala Petra Vitoušová (vedoucí Centrály BKB a emeritní prezidentka BKB) v pátek 8. března na setkání institucí a organizací, které spolu se složkami IZS pomáhaly v době tragédie. V prostorách Karolina přítomným poděkovala rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková, proděkanka FTSV UK Lenka Henebergová, proděkan FF UK Jakub Rákosník a psycholog Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra Štěpán Vymětal, který předal i poděkování ministra Víta Rakušana.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009