• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Zpravodaj BKB

Bílý kruh bezpečí vydává čtvrtletní periodikum Zpravodaj BKB zaměřené na sociální a právní situaci obětí trestných činů v ČR i v zahraničí. 

Zpravodaj informuje:

  • o nových trendech a doporučených postupech při pomoci obětem,
  • o programech zaměřených na zlepšení postavení obětí trestných činů ve společnosti,
  • o podnětech zaměřených na zlepšení postavení poškozených v trestním řízení,
  • o prevenci kriminality,
  • o aktuálních novinkách ze všech pracovišť Bílého kruhu bezpečí.

Roční předplatné Zpravodaje BKB: 240,- Kč

Objednávky přijímá Centrála Bílého kruhu bezpečí: centrala.praha@bkb.cz nebo tel.: 257 317 110

Zpravodaj BKB naleznete ve vědeckých knihovnách - ISSN 1213-8282

 

 

 

 

 

 

 

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009