Pomoc obětem trestných činů v ČR

Kriminalitu zastavit nedokážeme.

Linky důvěry pro děti

CELOSTÁTNÍ

Linka bezpečí: 800 155 555 nonstop
(bezplatná)

Linka pro rodiče: 283 852 222
(Po 13-16, St 16-19)

Linka důvěry
Dětského krizového
centra: 241 484 149 nonstop

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009

© Bílý kruh bezpečí, z.s. / www.bkb.cz

stránky vytvořilo Networm Studio