• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Sponzoři, dárci, partneři, podporovatelé

Poděkování Bílého kruhu bezpečí všem dárcům a podporovatelům v roce 2023:

Bílý kruh bezpečí děkuje všem svým

  • DOBROVOLNÍKŮM za podporu vlastní organizace a pomoc všem klientům v roce 2023, v poradnách Bílého kruhu bezpečí v tomto roce pracovalo celkem 381 dobrovolníků, z toho 319 žen a 62 mužů, kteří pomáhali obětem ve svém volném čase a bez nároku na odměnu,
  • ZAMĚSTNANCŮM za pečlivé plnění pracovních povinností a citlivý přístup k obětem trestných činů.  

Bílý kruh bezpečí děkuje za finanční, materiální a jinou podporu projektů pro pomoc obětem trestných činů a proti domácímu násilí, včetně terapeutické, ediční a přednáškové činnosti poskytovatelům dotací, grantů, finančních a dalších darů.

  • POSKYTOVATELÉ DOTACÍ:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno, Statutární město České Budějovice, Statutární město Jihlava, Magistrát hlavního města Prahy, Statutární město Liberec, Statutární město Ostrava, Statutární město Pardubice, Statutární město Plzeň, Statutární město Opava, Město Nový Jičín, Město Nový Bor, Městská část Praha 2.

  • DÁRCI - PRÁVNICKÉ OSOBY:

Aura, isse - Krejčí Petr
Český statistický úřad
Nadační fond ROTARY
DENTS ZUBNÍ s.r.o.
Diakonie ČCE
Dobré místo pro život, z.s.
dm drogerie markt s.r.o.
Help Cup, z.s.
Fórum dárců z.s.
GRENNA účetnictví s.r.o.
JDC s.r.o., AKAM s.r.o., SDG group a MEAN WELL
JV PROJEKT VH s.r.o.
Klinika NAU s.r.o. MUDr. Karel Fousek
LEROS, s.r.o.
LMC
Město Solnice
Město Kostelec nad Orlicí
Ondřej – Meissner, spol. s r.o.
Panattoni
PEKA-CB společnost s.r.o.
Pražské humanitní gymnázium
PROFITUBE PROTECH
RWT Projekt, s.r.o.
Tattoo Expo Haná
Vězeňská služba Znojmo - charitativní koncert
VM Knihy s.r.o.
Základní škola a mat
Ženy v akci

Bílý kruh bezpečí děkuje za finanční pomoc poskytovanou obětem trestných činů, které vyhledaly pomoc v poradnách BKB a ocitly se v náročné sociální situaci: 

  • NADACE, NADAČNÍ FONDY

Nadační fond AVA
Nadační fond ROTARY

  • DÁRCI - JEDNOTLIVCI
    a všem ostatním neznámým zasilatelům DMS a neznámým dárcům.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009