• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


 • Pomáhat jejím obětem však umíme,

 • již 32 let!

Sponzoři, dárci, partneři, podporovatelé

Poděkování Bílého kruhu bezpečí všem dárcům a podporovatelům v roce 2022:

Bílý kruh bezpečí děkuje všem svým

 • dobrovolníkům za podporu vlastní organizace a pomoc všem klientům v roce 2022, v poradnách Bílého kruhu bezpečí v tomto roce pracovalo celkem 400 dobrovolníků, z toho 337 žen a 63 mužů, kteří pomáhali obětem ve svém volném čase a bez nároku na odměnu,

 • zaměstnancům za pečlivé plnění pracovních povinností a citlivý přístup k obětem trestných činů.  

Bílý kruh bezpečí děkuje za finanční, materiální a jinou podporu projektů pro pomoc obětem trestných činů a proti domácímu násilí, včetně terapeutické, ediční a přednáškové činnosti poskytovatelům dotací, grantů, finančních a dalších darů.

 • POSKYTOVATELÉ DOTACÍ:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno, Statutární město České Budějovice, Statutární město Jihlava, Magistrát hlavního města Prahy, Statutární město Liberec, Statutární město Ostrava, Statutární město Pardubice, Statutární město Plzeň, Statutární město Opava, Město Nový Jičín, Město Nový Bor, Městská část Praha 2.

 • DÁRCI – PRÁVNICKÉ OSOBY: 

ANIMA Medical a.s.
Atelier 99 s.r.o.
Český rozhlas
DEK Consult, s.r.o.
dm drogerie markt s.r.o.
Dobré místo pro život, z.s.
FORTECON s.r.o.
Fórum dárců, z.s.
Help Cup, z.s.
JV PROJEKT VH s.r.o.
Město Nový Bor
MONADA, spol. s.r.o.
Nakladatelství Sagit, a.s.
PEKA-CB s.r.o.
PROKONZULTA, a.s.
PROFITUBE PROTECH s.r.o.
Tattoo Expo Haná – Vendula Závodníková
Tiskni online, s.r.o.
VGD, s.r.o.

Bílý kruh bezpečí děkuje za finanční pomoc poskytovanou obětem trestných činů, které vyhledaly pomoc v poradnách BKB a ocitly se v náročné sociální situaci: 

 • NADACE, NADAČNÍ FONDY 
  Nadační fond AVA

 • DÁRCI – JEDNOTLIVCI

  a všem ostatním neznámým zasilatelům DMS a neznámým dárcům.

   

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009