• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Sponzoři, dárci, partneři, podporovatelé


Poděkování Bílého kruhu bezpečí všem dárcům a podporovatelům:

Bílý kruh bezpečí děkuje všem svým

  • dobrovolníkům za podporu vlastní organizace a pomoc všem klientům v roce 2020, v poradnách Bílého kruhu bezpečí v tomto roce pracovalo celkem 294 dobrovolníků, z toho 228 žen a 66 mužů, kteří pomáhali obětem ve svém volném čase a bez nároku na odměnu,
  • zaměstnancům za pečlivé plnění pracovních povinností a citlivý přístup k obětem trestných činů.  

Bílý kruh bezpečí děkuje za finanční, materiální a jinou podporu projektů pro pomoc obětem trestných činů a proti domácímu násilí, včetně terapeutické, ediční a přednáškové činnosti poskytovatelům dotací, grantů, finančních a dalších darů.
 

POSKYTOVATELÉ DOTACÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj, Statutární město Brno, Statutární město České Budějovice, Statutární město Jihlava, Statutární město Liberec, Statutární město Olomouc, Statutární město Ostrava, Statutární město Pardubice, Statutární město Plzeň, Hlavní město Praha, Městská část Praha 2, Městská část Praha 5, Město Moravský Krumlov, Město Nový Bor, Město Turnov, Město Znojmo

 
DÁRCI – PRÁVNICKÉ OSOBY

Amerigo, s.r.o.
Fórum dárců, z.s.
GIVT.cz, s.r.o.
Help Cup, z.s.
JV PROJEKT VH s.r.o.
KIKAFE, s.r.o.
KONE, a.s.
Město Dvůr Králové nad Labem
Město Heřmanův Městec
Město Kopidlno
Město Solnice
Město Úpice
Nakladatelství C.H. Beck
PEKA-CB s.r.o.
Právnická fakulta UK Praha
Sociální nadační fond města Brna a JM kraje
TOMAVA, s.r.o.
VGD, s.r.o.

 

NADACE, NADAČNÍ FONDY

Nadačnímu fondu AVA, Nadačnímu fondu Avast, Nadačnímu fondu Filipa Venclíka

DÁRCI – JEDNOTLIVCI

a všem ostatním neznámým zasilatelům DMS a neznámým dárcům.

 

 

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009