• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


 • Pomáhat jejím obětem však umíme,

 • již 33 let!

Bezpečnostní plán

Pro případ vyhrocení situace zvažte tyto kroky:

 • Uschovejte si u osoby, které věříte náhradní klíče, oblečení, důležité dokumenty, lékařské předpisy a určitý peněžní obnos.
 • Uschovejte si všechny důkazy o fyzickém násilí (roztrhané oblečení, fotografie modřin a zranění atd.).
 • Naplánujte si nejbezpečnější dobu k případnému útěku.
 • Pamatujte si, kam se můžete obrátit se žádostí o pomoc. Řekněte někomu, co se u vás děje. Noste s sebou telefonní čísla svých přátel, příbuzných a azylových domů.
 • Nepopírejte násilí před dětmi, řekněte jim pravdu a určete jim bezpečné místo v bytě – pokoj, který lze zamknout, sousední dům, kam se mohou v případě hrožení ukrýt. Poučte je, že jejich úkolem je zůstat v bezpečí,a nikoliv vás ochraňovat.
 • Domluvte si signál se sousedy (např. světlo venku je rozsvícené = zavolejte policii).
 • Nestyďte se vyhledat pomoc příbuzných a odborníků.

Když jde o život:

 • Pokud jste v nebezpečí a potřebujete pomoc, zavolejte policii.
 • Pokud jste napaden(a) během volání na policii, nechte telefon vyvěšený, mluvte a křičte.
 • Když přijede policie, jděte s ní do jiného pokoje, abyste mohl(a) mluvit bez přerušování.
 • Pokud jste zraněn(a), jděte na pohotovost nebo k lékaři a oznamte, co se vám stalo. Požádejte je, aby vaši návštěvu zadokumentovali, případně vám napsali zprávu.
 • Po útoku ihned neuklízejte a důkazy (rozbité sklo, roztrhané oblečení, chomáče vlasů atd.) uložte do igelitového sáčku a předejte je policii.
 • Škody vyfotografujte, snímky dejte vyvolat i s datem, je-li to možné.
 • Zjistěte jména a čísla zasahujících policistů.
 • Vyhledejte pomoc odborníků.

Více informací k domácímu násilí naleznete na webových stránkách určených této problematice: www.domacinasili.cz

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009