• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Sociální pracovníci, psychologové, manželští poradci

BKB vydává odbornou publikaci v nakladatelství GRADA

U příležitosti  Evropského dne obětí 22. února 2007 vydává Bílý kruh bezpečí v nakladatelství Grada publikaci „Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů“, která bude pokřtěna 21.2. v Praze. Kmotrem publikace je herec Václav Vydra, který s Bílým kruhem bezpečí spolupracoval na televizním seriálu pro ČT „Braňme se“.

Kniha zúročuje patnáctileté zkušenosti Bílého kruhu bezpečí s poskytováním pomoci obětem trestných činů v České republice. Je určena především odborníkům a pracovníkům v pomáhajících profesích, kteří přicházejí s obětmi kriminality do kontaktu. Praktické informace a rady v ní naleznou také i ti, kteří ve svém soukromém okolí anebo na vlastní kůži pocítili, co to znamená stát se obětí kriminality.

Kniha je zpracována tak, aby pokrývala všechny důležité oblasti pomoci obětem. Obsahuje proto kapitoly věnované psychologické, právní ale i sociální pomoci obětem kriminality. Zvláštní pozornost je věnována zranitelným obětem (děti, senioři) a také obětem tzv. citlivých deliktů, které v knize zastupuje například domácí násilí či stalking (nebezpečné pronásledování).

Dnes už nikdo nepochybuje o tom, že trestný čin poškozuje oběť nejen fyzicky a materiálně, ale že může způsobit i vážnou psychickou újmu. Mnoho obětí potřebuje kvalifikovanou pomoc a péči na dlouhé cestě uzdravování, kterou lze popsat jako přijetí a zpracování traumatu, které plyne z viktimizace.

Název: Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů
Podtitul: příručka pro pomáhající profese
Autor: Ludmila Čírtková, Petra Vitoušová a kolektiv
Formát: 15×21 cm, 192 stran
Datum vydání: 15.02.2007
Katalogové číslo: 3012
ISBN: 978-80-247-2014-2
Edice: Sestra

Cena: 199 Kč (316 Sk)

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009