• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Porozumění a důvěra

Informace a praktické rady pro příbuzné, jejichž partnerka, manželka, dcera, sestra, matka se stala obětí násilného trestného činu.

Leták Bílého kruhu bezpečí: Porozumění a důvěra (ke stažení v pdf)

Vaše partnerka (přítelkyně, manželka, sestra, dcera, matka) se stala obětí násilného trestného činu. Potřebuje proto nyní Vaši pomoc a porozumění, aby se s tímto traumatem vyrovnala.

Pochopení, důvěra a podpora jsou tím nejdůležitějším, co bude v nejbližší době potřebovat. Tyto informace obsahují rady potřebné k tomu, abyste jí dokázali pomoci.

Žena, která se stala obětí, se cítí bezbranná a často prožívá smrtelný strach. V důsledku psychického šoku může také být zcela ochromena.

Potřebuje proto především ochranu a úkryt. Obojí očekává právě od Vás. Poškozená žena se cítí trestným činem ponížena, pošpiněna a zdecimována.

Umožněte jí, aby se ze svého strachu a myšlenek na trestný čin vypovídala. Staňte se trpělivým posluchačem plným porozumění a dejte své partnerce najevo, že při ní stojíte.

Poškozenou ženu trápí mnoho pochybností: Neměla jsem reagovat jinak? Nemohla jsem činu zabránit? Nebyla jsem lehkomyslná nebo neopatrná?

Nenechávejte ženu samotnou s jejími výčitkami. Jsou zbytečné a nesmyslné. Pouze umocňují její neštěstí a nejistotu a mohly by narušit důvěrné vztahy mezi vámi.

Při náhlém ohrožení života člověk často ztratí schopnost bránit se, proto jsou podobné výčitky neoprávněné. Násilný trestný čin včetně znásilnění bývá většinou plánovaným deliktem. Nejedná se o normální formu komunikace či normální projev sexuality.

Po několika dnech u ženy ustoupí šokový stav a panika, ale zůstane strach před opakováním činu, strach ze samoty a kroků ve tmě. Přežívá silný pocit nedůvěry. Některá žena se stává uzavřenou a odmítá kontakty s okolím.

Pomozte jí rychle najít cestu zpět do předchozího rytmu života a k sobě. Jistý soucit a účast jsou samozřejmě nutné a pomáhají. Nesmí jich však být příliš, protože by mohly ženě uškodit. Prohlubovaly by totiž psychické trauma a potvrzovaly ženu do role oběti pro zbytek života.

Jako silně traumatizující se ukázaly pro mnohé ženy nezbytné kontakty s policií, výslechy, soudní přelíčení a další případná lékařská vyšetření. Znova a znova je nucena vzpomínat na otřesný zážitek a odpovídat na kladné otázky. To ji stojí mnoho sil.

Staňte se její oporou. Myslete na to, že pouze přesné informace pomohou policii, soudu a jiným institucím vykonat jejich práci. Rychlý a spravedlivý rozsudek pomůže i Vaší partnerce.

"Zhroutil se nám celý svět poté, co naše jediná dcera byla cestou z taneční zábavy znásilněna. Nevěděli jsme, co máme dělat, jak spolu mluvit, jak dál žít. Po návštěvě poradny Bílého kruhu bezpečí jsme dokázali o problému klidně hovořit a nalézt hluboké pochopení jeden pro druhého ..."
Čtyřicetiletý podnikatel, Brandýs n. Labem

"Při útoku sousedů jsem málem přišla o oko, přesto mé oznámení bylo dlouho přijímáno jako podřadná záležitost spadající do oblasti mezilidských vztahů. I sympatie ošetřujícího lékaře patřily více muži zraněnému v hospodské rvačce než ženě, na které bylo spácháno násilí. S velkým odstupem času jsem slyšela o poradně Bílého kruhu bezpečí a pouhé přijetí v čekárně bylo balzámem na mou duši. Svou lidskou vřelostí se naprosto odlišovalo od institucionální strohosti ..."
Šedesátiletá učitelka ve výslužbě, Praha

V roce 1993 se v České republice stalo obětí trestného činu (oznámeno policii) 15 566 žen, tj. 41,5% všech obětí. Největší podíl žen je mezi oběťmi mravnostních a majetkových trestných činů. V naší zemi dosud nebyl vypracován specializovaný legislativní dokument výhradně zaměřený na omezení násilí páchaného na ženách. Právní řád však přihlíží k tomu, že ženy mohou být obětí násilných činů specificky motivovaných.
Alarmující jsou zjištění výzkumu sexuálního chování občanů naší země, který se uskutečnil koncem roku 1993. Osmina českých žen uvedla, že byla v životě alespoň jednou znásilněna. Pouze tři ze sta znásilněných žen to oznámily policii. Ostatní tak možná stimulovaly další násilné chování beztrestných pachatelů. Neochota oznamovat tento trestný čin pramení ze studu, strachu z nedůvěry a postoje veřejnosti, která nezřídka viní samotnou oběť.

I my vám chceme a můžeme pomoci.
Naše i zahraniční zkušenosti ukazují, že oběti trestných činů těžko mluví o problémech a následcích. Víme však také, že ještě těžší je zůstat s těmito problémy sám. Podobné komplikace vznikají i ve vztazích k blízkým osobám. Jestliže nám věnujete svou důvěru a budete chtít mluvit s odborníky, jsme vám k dispozici na nonstop Lince pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009