• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

https://victim-support.eu/

 

Victim Support Europe je mezinárodní organizace, která sdružuje 45 organizací, z toho 22 evropských celostátních organizací pro pomoc obětem kriminality s plným členstvím a 23 organizací s přidruženým členstvím. Na webových stránkách Victim Support Europe naleznete aktuální kontakty na jednotlivé členské organizace, na které se můžete obrátit s žádostí o pomoc v zahraničí.

Česká republika je ve Victim Support Europe zastoupena od roku 1996 organizací  Bílý kruh bezpečí.
 

Bílý kruh bezpečí o Victim Support Europe, 2008: Členy nadnárodní organizace Victim Support Europe (dříve The European Forum for Victim Services) jsme od roku 1996. Pravidelné osobní kontakty a výměna zkušeností s kolegy z celé Evropy mají výrazný pozitivní dopad na naši práci a na naše strategické plány. Největším přínosy vidíme dva: operativní spolupráce s partnerskou organizací při řešení konkrétního přeshraničního případu viktimizace (využíváme pravidelně a často s výbornými výsledky) a účast ve společných projektech podpořených Evropskou unií (v současné době spolupracujeme na v pořadí již pátém mezinárodním projektu).

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009