• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


 • Pomáhat jejím obětem však umíme,

 • již 32 let!

Poradenská činnost

Bílý kruh bezpečí nabízí obětem trestných činů, pozůstalým a svědkům

 • čas na rozhovor
 • právní informace
 • setkání s psychologem
 • praktické rady a pomoc
 • morální a emocionální podporu
 • návrat sebevědomí
 • rady, jak získat odškodnění od pachatele a peněžitou pomoc státu
 • rady týkající se nových práv obětí dle zákona č.45/2013 Sb., o obětech trestných činů, který je účinný od 1. 8. 2013

Pomoc Bílého kruhu bezpečí:

 • je bezplatná, diskrétní (příchozí se nemusí představit), nezávislá, nestranná
 • je určena obětem, pozůstalým po obětech a svědkům trestné činnosti,
 • je dostupná i obětem neoznámené trestné činnosti;
 • je komplexní, to znamená, že je poskytována současně dvojicí poradců (vysokoškolsky vzdělaným právníkem a interventem pro psychologickou pomoc obětem)
 • je vždy individuální s přihlédnutím k osobnosti oběti a okolnostem trestného činu.

Bílý kruh bezpečí má čtyřiadvacetiletou tradici a obrovskou zkušenost. Ročně všechny poradny a pracoviště Bílého kruhu bezpečí evidují více než 12 000 kontaktů.

Častou reakcí obětí na trestný čin je otázka "Proč právě já ?", která vyústí v pocity lítosti, sebeobviňování a v pocit opuštěnosti. Nepřehlédnutelnou psychickou reakcí na závažné trestné činy je ztráta koncentrace, která se projevuje zhoršenou schopností vnímání a špatnou interpretací poskytovaných informací, a ztráta iluze bezpečného světa. Každý jedinec je v prožitku traumatu neopakovatelný.
 

Názory klientů Bílého kruhu bezpečí:

"Když jdu po ulici, stále před sebou vidím muže, který mě napadl."

"Bála jsem se jít svědčit k soudu. Opravdu moc pro mě znamenalo, že mé obavy vzali lidé z Bílého kruhu bezpečí vážně."

"Po rozhovorech s psycholožkou Bílého kruhu bezpečí jsem pocítil úlevu a neubránil jsme se slzám dojetí. Poznal jsem, že ve svém zoufalství nezůstanu osamocený."

„Právník v Bílém kruhu bezpečí mi trpělivě a dobře poradil. Čeho si však nejvíc vážím je to, že mě – starého člověka – vždy nechal bez přerušování domluvit. To jsem bohužel nezažil ani na jednom z úřadů při vyřizování své nepříjemné záležitosti.“

„Své sestře, která byla znásilněna jako turistka v zahraničí, jsem po osobní konzultaci v Bílém kruhu bezpečí mohl poradit a pomoci alespoň prostřednictvím internetu. Pro nás oba to bylo velmi důležité.“

„Přijeli k nám domů poté, co byli zavražděni naši nejbližší. Jejich podpora a pomoc byly taktní a vysoce profesionální. Nevíme, jak bychom to bez nich všechno zvládli.“
 

Názor poradce Bílého kruhu bezpečí:

„Pokud v této době, která je typická zvýšenou kriminalitou, nízkým právním vědomím národa, mizivou vymahatelností práva a hlavně - slabým postavením obětí trestných činů, může někdo někomu pomoci v opravdu těžké životní situaci a neudělá to, i když má tu možnost, jsem přesvědčen, že žije do jisté míry zbytečně. Osobně mi postačí byť i letmý úsměv jako poděkování na tváři někoho, kdo odchází z poradny BKB, i kdyby měl být jen jeden za rok.“

JUDr. J. M.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009