• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Základní informace

 

Název:

Bílý kruh bezpečí

Forma právní subjektivity:

zapsaný spolek

Adresa:

U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

Telefon:

257 317 110 nepřetržitě

E-mail:

centrala.praha@bkb.cz, 116006@bkb.cz 

Prezentace na Internetu:

www.bkb.cz, www.domacinasili.cz, www.116006.cz 

IČO:

47607483

DIČ:

CZ 47607483

Zápis ve spolkovém rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl L, vložka 2461

Číslo účtu:

1937602339/0800

U peněžního ústavu:

Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1

Statutární orgán:

představenstvo

Statutární zástupci:

Mgr. Pavlína Komedová, LL.M. - prezidentka
JUDr. Tomáš Durdík - viceprezident
Mgr. Markéta Vitoušová - viceprezidentka

Periodikum:

Zpravodaj BKB - čtvrtletník

Registrace periodika:

MK ČR 6899

Nezávislý audit:

každoročně

Účetnictví podvojné:

Grenna, s.r.o., Bělehradská 314/88, 140 00 Praha 4

Zápis o ochranné známce:

15.9.1992 číslo známky 182571
druh známky - kombinovaná

Rozhodnutí o registraci sociální služby:  

Zápis do Registru poskytovatelů MSp ČR:

Rozhodnutí Magistrátu hl.m. Prahy č.j.: 88027/08

 

Správní řízení 2013

Členství v mezinárodních organizacích:

Victim Support Europe (dříve The European Forum for Victim Services) 1996 (Organizace)

Ashoka Fellow 1996 (Petra Vitoušová)

Global Social Entrepreneur 2001, The Schwab Foundation (Petra Vitoušová)

Sbírkový účet:

7894 7894 / 0300

Dárcovská SMS 
na tel. č. 87 777

Odešlete jednorázovou dárcovskou SMS ve tvaru:
DMS BKB 30 nebo 
DMS BKB 60 nebo 
DMS BKB 90 na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč, BKB obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč. 

 

Přispívejte každý měsíc, stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru:
DMS TRV BKB 30 nebo
DMS TRV BKB 60 nebo
DMS TRV BKB 90 na telefonní číslo 87 777 a každý měsíc vám bude automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč. BKB obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč. Více na www.darcovskasms.cz

 

Přehled vzniku poraden a pracovišť Bílého kruhu bezpečí v ČR:

 

1. Bílý kruh bezpečí, o.s.

04.09.1991

2. Poradna BKB Praha

19.11.1991

3. Poradna BKB Olomouc

01.01.1994

4. Poradna BKB Brno

02.04.1996

5. Poradna BKB Ostrava

16.09.1997

6. Centrála BKB Praha

03.01.1998

7. Poradna BKB Plzeň

01.11.1998

8. Poradna BKB Pardubice

04.05.1999

9. DONA linka, BKB linka (nepřetržitý provoz)

11.09.2001

10. Intervenční centrum BKB Ostrava
(dříve DONA centrum)

01.01.2007
(15.09.2003 - 31.07.2007)

11. Poradna BKB Liberec

01.07.2008

12. Poradna BKB České Budějovice

01.09.2010

13. Poradna BKB Jihlava

25.08.2011

14. Linka 116 006 (bezplatná nonstop)

01.01.2015


 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009