• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


 • Pomáhat jejím obětem však umíme,

 • již 32 let!

Vykradli vám byt

Co dělat, aby se tak nestalo

V životě nás mohou postihnout velice nemilé události, jež nám mohou dost zkomplikovat život a na které bychom raději zapomněli.

Jednou z takovýchto událostí je i případ, kdy se staneme obětí krádeže vloupáním. Byt nebo rodinný domek včetně vnitřního vybavení jsou základem rodinného zázemí, zde trávíme většinu času a mnohdy je to jediný majetek, který vlastníme.

Vedle toho, že nám pachatel vloupání odcizí většinou to nejcennější, co máme, můžeme přijít o věci, které sice nemají velkou hodnotu, ale máme k nim blízký osobní vztah. Vždy je s takovou událostí spojeno nesmírné martýrium představující pochůzky po nejrůznějších úřadech, policií počínaje a pojišťovnou konče.

Řada obětí se po vloupání začne některých předmětů v bytě štítit při představě, že se pachatel hrabal v jejich intimních věcech, nebo v případě, že byt zdemoloval či jej nejrůznějším způsobem znečistil. Tento pocit bývá horší než ztráta některých věcí, protože věcnou ztrátu může pojišťovna uhradit, ale pocitu ošklivosti se člověk zbavuje velmi dlouho. Některé z obětí vloupání se pak dlouho ve svém vlastním bytě necítí bezpečně.

Chtěli bychom vám poradit, jak postupovat, když se vám taková nemilá událost stane, a co vše je možno udělat, abyste snížili riziko vloupání do vašeho bytu na co nejmenší míru.

I. Několik základních doporučení pro případ,
že se stanete obětí vloupání do bytu či rodinného domku

 • Při vloupání do bytu se můžete setkat s několika náznaky, že byt byl vykraden. Ten nejkřiklavější bude, když uvidíte poškozené dveře, které svědčí o násilném vniknutí do bytu.
 • Jindy na dveřích nezjistíte žádné známky násilí, ale při manipulaci s klíčem cítíte, že to není "jako obvykle", a teprve až vstoupíte do bytu, uvidíte, že je vykraden.
 • Může se však stát, že na zámku vůbec nic nepoznáte a byt se vám zdá také v obvyklém stavu. Teprve po důkladné prohlídce, někdy až za několik dnů náhodně zjistíte, že vám chybí řada věcí, jež byly odcizeny zkušeným zlodějem "bytařem", který většinou ví, co chce v bytě najít, soustředí se pouze na tyto věci a ostatní nechává netknuty.
 • Když přijdete do vykradeného bytu, zloděj se většinou již na místě činu nenachází. Staly se však také případy, že zloděj byl ještě v době návratu majitele uvnitř bytu. Přítomnost pachatele na místě činu může být spojena s jeho případnou agresivní reakcí, směřující proti osobě, která jej překvapila. Pak může příchozímu hrozit fyzické napadení a újma na zdraví.
 • Proto vždy, když již před vstupem do svého bytu zjistíte jakékoli známky vloupání (ať již pachatel na místě činu ještě je, nebo není), okamžitě přivolejte pomoc policie buď osobně, telefonicky (voláním čísla místního oddělení policie nebo čísla tísňové linky 158) nebo za pomoci přátel či ostatních rodinných příslušníků.
 • Proč se obecně radí, abyste nevstupovali do bytu? Jednak může být pachatel ještě v bytě, jednak je vstupem do bytu často zničeno z hlediska kriminalistů to nejcennější, co v daném případě na místě vloupání většinou zůstává - s t o p y zanechané pachatelem.
 • Často se stávají případy, že zejména starší spoluobčané policii sice zavolají, ale předtím celý byt uklidí, aby si policie nemyslela, že jede k nepořádné rodině. Tím jsou většinou zničeny všechny stopy, které zde pachatel zanechal. Proto je tak důležitá zásada při vstupu do bytu pokud možno na nic nesahat, ničím nemanipulovat, nic nepřemisťovat, aby si výjezdová skupina policie mohla udělat co nejlepší obrázek o pachateli a jeho činnosti na místě činu.
 • Čím lepší bude vaše spolupráce s výjezdovou skupinou policie, která se dostaví do vašeho vykradeného bytu, tím větší je naděje, že bude pachatel odhalen a později usvědčen. Je nutno si uvědomit, že výjezdová skupina policie se ve vašem bytě nevyzná. Vy, ač zažíváte velice nepříjemné chvíle, byste měli být průvodcem této skupiny zejména proto, že byt znáte nejlépe a můžete policii například upozornit na všechny věci, které nejsou na svém místě, s nimiž bylo manipulováno a u nichž je předpoklad, že je měl pachatel v rukou. Můžete rovněž poukázat na přítomnost věcí, které do bytu nepatří a které pravděpodobně na místě zanechal pachatel (nedopalky cigaret, nakousnuté zbytky jídla apod.).
 • Vždy je nutno udělat si úplný a z hlediska popisu věcí přesný seznam všeho co vám bylo ukradeno a také všech škod, které byly způsobeny v bytě nebo rodinném domku. Tento seznam je důležitý nejen pro policii, ale i pro vás vzhledem k budoucímu jednání s pojišťovnou.
 • Aby se daly vypátrat cenné věci, které byly z bytu odcizeny, je nutno přemýšlet o tom, jaké o nich existují údaje, jež by napomohly policii při pátrání po nich (např. amatérské fotografie).
 • Pokud tomu tak není, je nutno odcizené věci co nejlépe popsat, případně udělat jejich náčrtek apod. To je důležité například u šperků, kde nestačí uvést, že byl odcizen prsten, ale je nutno vedle kovu, ze kterého byl vyroben, sdělit i jeho šíři a průřez, přesný počet kamenů v prstenu a jejich druh. Podobně tomu bude i u jiných šperků, jakými jsou řetízky, náhrdelníky atd.
 • Pokud vám byly odcizeny kreditní karty, šekové či spořitelní knížky nebo cenné papíry, je nutno o tom vedle policie informovat i banku, spořitelnu nebo jiné instituce, u kterých máte tyto cenné papíry vedeny. Zablokování konta proti manipulaci pachatelem musí být vaším prvotním zájmem a je třeba to provést neprodleně.
 • Podobně i u ostatních důležitých dokladů, jako jsou pasy, občanské průkazy a dokumenty podobného charakteru, je nutno jejich odcizení ihned ohlásit příslušným úřadům.
 • Je velice praktické, uschovávat doklady od drahého průmyslového a elektronického zboží (televizor, počítač apod.) odděleně, například na vašem pracovišti, především tehdy, jestliže se jedná o přístroje s výrobními čísly. Policii takový údaj umožní pátrat po odcizených věcech (a tím i po pachateli), danou věc identifikovat a pak vám ji i vrátit.
 • Někdy poškozená osoba (například sběratel) chce pomoci policii tím, že se chodí dívat na různá místa, kde se nabízejí či prodávají věci podobné té, která byla odcizena (antikvariáty, aukce, burzy věcí apod.). V takových případech může poškozený poznat věc, která mu byla odcizena. V žádném případě by však nikdy neměl oslovovat člověka, který takovou věc nabízí, ale ihned informovat policii. Ten, kdo má věc v držení, se jí totiž zpravidla ihned zbaví, neboť si je vědom, že by ji musel vydat prakticky bez náhrady.
 • Důležitým opatřením při vloupání do bytu bude byt znovu zabezpečit. V současné době existuje řada firem, které pracují často nonstop, a je tedy možno v krátké době dosáhnout opravy a zabezpečení bytu či domu tak, aby se nestal znovu terčem útoku zloděje.

II. Několik doporučení pro ty z vás, kteří se nechtějí stát
obětí vloupání do bytu či rodinného domku

Nelze samozřejmě vyjmenovat dopodrobna všechna opatření, která je možno učinit, ale můžeme nastínit alespoň několik základních zásad.

Zásada č. 1 - Svůj byt či dům zabezpečte

 • Jde o jednu z nejdůležitějších zásad, jak případnému pachateli co nejvíce znesnadnit jeho záměr vykrást byt či dům.
 • Maximální pozornost je nutno přitom věnovat místu, kam se zloděj nejčastěji dobývá - tímto místem jsou dveře.
 • Jedním se základních prostředků ochrany vašeho bytu či domu je vybavit jej standardními zabezpečovacími prostředky použitými vždy v kombinaci, například :
 • oplechování dveří,
 • bezpečnostní štíty,
 • speciální bezpečnostní zámky,
 • ostatní doplňková zařízení, jakými jsou bezpečnostní závory, pojistky dveřních závěsů, řetízky, panoramatická kukátka, výplně zárubní dveří proti roztažení heverem apod.
 • Pokud máte okna v přízemí, je možno je zabezpečit vedle spolehlivého uzavírání buď některými z typů mříží, či bezpečnostními fóliemi.
 • Existuje rovněž celá řada signalizačních elektronických prostředků, které však jsou finančně náročnější. Pokud je to však možné (hlavně u rodinných domků), je vhodné vybudovat technické zabezpečení. U řady pachatelů rozhoduje stupeň zabezpečení domu o tom, zda vloupání uskuteční nebo ne. Platí to zejména pro mladé pachatele, ale profesionálního zločince - vloupače ani to někdy neodradí.
 • Pokud se rozhodnete zabezpečit byt nebo dům uvedenými prostředky ochrany, nejlepší bude, když si takové zabezpečení objednáte u některé specializované firmy, jejíž zaměstnanci nejlépe posoudí, co je ve vašem případě nejvhodnější.
 • V této souvislosti je nutno si uvědomit, že tyto standardy vám zajišťují i bezkonfliktní jednání s pojišťovnami, které je v současné době při pojistném plnění vyžadují.
 • Samotné zabezpečení bytu uvedenými zábranami by však bylo málo, kdybychom se neřídili i ostatními zásadami.

Zásada č. 2 - Nepodceňujte všímavost a občanskou solidaritu

 • Při řešení otázky, jak zabezpečit svůj byt či dům je třeba mít vždy na paměti nejen to, co je nutno udělat pro jejich běžné zabezpečení, ale i co udělat v době delší nepřítomnosti (dovolená, pobyt v nemocnici, pokud bydlíte sami apod.).
 • Obzvlášť důležitou zásadou (ať se jedná o domek nebo byt v činžovním domě) je občanská solidarita a všímavost sousedů. To by neměl nikdo z nás podceňovat, protože se ve svých důsledcích může každému z nás vyplatit.
 • Sousedská výpomoc může spočívat v tom, že se občané navzájem informují o delší nepřítomnosti, vybírají si poštovní schránku, odklidí sníh před dveřmi, předají si telefonní čísla, aby mohl jeden druhého upozornit, že se děje něco podezřelého, či neprodleně přivolají policii.
 • Zloděj se musí do bytu či domu nějak dostat a nevšímavost lidí v okolí mu jeho záměr usnadní. Například otevření domovních dveří domácím telefonem bez jakéhokoliv ověření důvodu vstupu je často jednou z možností, jak se zloděj dostane do domu.
 • Mnohdy postačí (vždy podle okolností) například otevřít dveře a jen se neznámého člověka na chodbě zeptat, zda něco nepotřebuje. Tento prostý dotaz často odradí řadu pachatelů od dalšího jednání. Podobně je tomu i v případech, potkáte-li někoho neznámého v blízkosti domku.
 • Pokud zvuky v domě nebo jiná podezřelá činnost svědčí o skutečnosti, že mohlo dojít k vloupání do bytu, nebo dokonce vidíte poškozené dveře některého ze sousedů, je nutno ihned zavolat policii. Mnohdy tak včas zabráníte zloději dokončit svůj záměr a svému sousedovi ušetříte mnohá trápení.

Zásada č. 3 - Pachatel vloupání může využít vašich vlastních chyb

 • Nikdy nezanechávejte klíče pod rohoží, v poštovní schránce nebo na jiných "obvyklých místech", která všichni zloději prohlédnou ze všeho nejdříve. Každý dospělý člen rodiny má mít vlastní klíč.
 • Nenechávejte náhradní klíče od bytu na viditelném místě u vchodu do bytu či domku. Kterýkoliv návštěvník se může klíčů snadno zmocnit a později jich zneužít.
 • Neříkejte nikomu podrobnosti o způsobu zabezpečení vašeho bytu či rodinného domku.
 • Nechlubte se příliš svými majetkovými poměry. Takové informace často přitahují pozornost zlodějů, stejně jako tituly na dveřích.
 • Zatažené závěsy či rolety před vaším odjezdem na delší dobu a plné poštovní schránky mohou rovněž přilákat pozornost zlodějů, a připravit vám tak po vašem návratu nemilé překvapení.
 • Nezvěte okamžitě každého do bytu (například distributory tiskovin, členy různých náboženských sekt, podomní prodavače apod.). Dáváte tak příležitost neznámým lidem typovat si vaše majetkové poměry a orientovat se ve vašem bytě.
 • Nikdy neotvírejte dveře automaticky, aniž se přesvědčíte, kdo je za nimi.
 • Neotevírejte dveře, je-li za nimi tma. Otevřením dveří se ocitnete v nevýhodné pozici, neboť vy budete osvětleni a možný pachatel zůstane skryt v temnotě.
 • Neotevírejte automaticky každému vstupní dveře do domu pomocí domácího telefonu. Může to být zloděj, který jde vyloupit například byt souseda nad vámi. Dokladem toho jsou četné krádeže vloupáním na sídlištích.
 • Ve vztahu k zaměstnancům, kteří poskytují služby pro váš dům, byste měli být velmi opatrní.

Případy z poslední doby ukazují, že řada zlodějů se vydává za kontrolory a výběrčí poplatků za elektřinu a plyn. Vyžadujte předložení dokladů, jež osvědčují, že jimi skutečně jsou, ale pozor - i pak je nutno počítat s možností, že pachatel je vybaven falešnými nebo odcizenými průkazkami. Podobné návštěvy mají být oznámeny předem vývěskou v domě nebo v ulici.

Pokud jste sami doma, nikdy nic neplaťte hotově! Starší člověk by si pro takové situace měl do bytu přizvat známé nebo sousedy.

Opraváře či jiné servisní pracovníky nevpouštějte je do svého bytu, pokud jste si je neobjednali.

Zásada č. 4 - Poučte své děti o tom, co je nebezpečné

 • Děti by měly vědět, že nemají nikoho vpouštět do domu či do bytu bez vašeho vědomí.
 • Děti by neměly chodit samy otevírat dveře příchozím.
 • Klíče od bytu či domu by neměly nosit viditelně na krku.
 • Poučte děti, aby při zazvonění telefonu bezděčně nepodávaly neznámým osobám informace, které mohou být zneužity (například, že jsou samy doma).
 • Vyžadujte, aby děti vždy uzamykaly dveře bytu a zabraňte tomu, aby zanechávaly klíče od bytu či domu pod rohoží, v poštovních schránkách či jiných "skrýších".
 • Neříkejte dětem podrobnosti o místech v bytě, kde máte uloženy cennosti.
 • Poučte děti, aby svou chlubivostí o vašich majetkových poměrech nevyvolaly zájem nezvaných "hostů".

OSTATNÍ DOPORUČENÍ

 • Před delší nepřítomností v místě bydliště zabezpečte větší cennosti. Nejvhodnější je uložit je do banky nebo alespoň k příbuzným či spolehlivým známým.
 • Při ztrátě klíčů kýmkoliv z rodinných příslušníků okamžitě vyměňte zámky. Nikdy nenechávejte klíče bez dozoru či kontroly.
 • Pokud je to možné (zejména v rodinných domcích), pořiďte si psa, který je mnohdy lepší než zabezpečovací zařízení (hlavně služební plemeno). Ze zkušeností je známo, že štěkot psa je často příčinou toho, že pachatel upustí od svého úmyslu vloupat se do bytu či rodinného domku.

Pár slov závěrem

Nikdy nelze zcela vyloučit, že se náš majetek stane předmětem zájmu zloděje. Nebuďme však pasivní k tomuto možnému nebezpečí a snažme se dodržovat alespoň některé základní zásady k jeho ochraně.

V našich doporučeních jsme jistě nevyčerpali všechny možnosti, které lze využít při ochraně našeho majetku, ale i nás samotných.

Každý z nás nejlépe zná svou situaci a prostředí, ve kterém žije. Proto záleží na nás, jak budeme tyto zásady aplikovat.

Jestli vás tato brožurka inspiruje k přemýšlení o tom, jak se nejlépe bránit proti případům vloupání do bytu či rodinného domku, pak splnila svůj účel.

Nezapomínejte nikdy na lidskou solidaritu, která se v poslední době, vlivem různých okolností, téměř vytratila.

I když výše uvedené zásady a doporučení budete realizovat, nemůžete přesto vyloučit, že k vloupání do Vašeho bytu či rodinného domku dojde.
 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009