• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


 • Pomáhat jejím obětem však umíme,

 • již 32 let!

Publikační činnost Bílého kruhu bezpečí

Bílý kruh bezpečí vydává řadu brožur a informačních materiálů pro oběti trestných činů. Pro ilustraci uvádíme přehled základních materiálů vydaných Bílým kruhem bezpečí.

 • Pomoc obětem kriminality v ČR
 • Pomoc obětem kriminality v hlavním městě Praze
 • Práva poškozeného v trestním řízení
 • Náhrada škody a peněžitá pomoc
 • Vymáhání náhrady škody způsobené trestným činem
 • Trauma oběti trestného činu
 • Svědek u soudu
 • Pozůstalí po obětech kriminality
 • Domácí násilí
 • Sexuálně zneužívané děti
 • Jak zastavit nebezpečné pronásledování
 • Pomoc obětem znásilnění
 • Chraňte své bezpečí - soubor rad a informací pro seniory

Bílý kruh bezpečí vydává také pravidelně svůj zpravodaj, viz sekce Zpravodaj BKB.

Vydané brožury a letáky - ukázka

Články

Musíme se naučit informovat oběti srozumitelně a individuálně - rozhovor s profesorkou JUDr. Helenou Válkovou, CSc., in Zpravodaj BKB

Dítě poškozené trestným činem (oběť) a jako jeho svědek - in Zpravodaj BKB

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009