• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 30 let!

                                                              

Kurz Bílého kruhu bezpečí  - telefonická krizová pomoc

„Pomoc obětem kriminality a domácího násilí“


Akreditace MPSV:
č. A2021/0857-SP/PC, č. A2021/0858-SP/PC, č. A2021/0859-SP/PC

Délka kurzu:
66 hodin

Skladba kurzu:
3 moduly (3 x 22 hodin)

Komu je kurz určen:
Kurz je určen absolventům základního kurzu telefonické krizové pomoci (např. kurzu TKI Déčka Liberec, Linky bezpečí, REMEDIA). Výhodou je min. roční praxe na některé z Linek (Linka bezpečí, Linka důvěry, Linka první psychické pomoci atd.).

Náplň kurzu: moduly jsou zaměřeny na trestněprávní minimum, trestní řízení, práva obětí trestných činů, zvlášť zranitelné oběti, peněžitou pomoc státu, vymáhání náhrady škody, pomoc osobám ohroženým domácím násilím a občanskoprávní minimum. Kurz obsahuje přednášky a praktické nácviky, modelové hovory, interaktivní aktivity.

Forma kurzu: Prezenční (Praha)
V případě pandemických opatření online na platformě MS – Teams.

Lektoři:
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., JUDr. Vlasta Langhamerová , JUDr. Jan Mach, JUDr. Ondřej Načeradský, Mgr. Petra Vitoušová

Termíny jednotlivých modulů (pá-ne) : 

  • pá- ne 10. 9. - 12. 9. 2021 (Blok I)
  • pá - ne 17. 9. - 19. 9. 2021 (Blok II)
  • pá - ne 8. 10. - 10. 10. 2021 (Blok III)

Jednotlivé moduly kurzu probíhají vždy: pátek 15 – 20 hod, sobota 8,30 – 16,30 hod (pauza na oběd 1,5 hod), neděle 8,30 – 16,30 hod.

Cena kurzu: 6 000 Kč,  (v případě zájmu o práci na Lince pomoci obětem bude zaměstnancům Linky vráceno po 2 letech kurzovné v plné výši)

Uzávěrka přihlášek:  16. srpna 2021 - Kurz se bude konat při minimálním počtu 5 účastníků. Přihlášeným bude dne 17. srpna potvrzeno, zda je kurz obsazen.

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení: 95% docházka a složení závěrečné zkoušky.

Přihlášku naleznete zde  (ke stažení)                                           
Kontakt: 116006@bkb.cz

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009