• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 31 let!

                                                                                                      

 

Akreditovaný kurz Bílého kruhu bezpečí  

„Telefonická krizová pomoc obětem kriminality a domácího násilí“

Úspěšný absolvent celého kurzu se může ucházet o práci konzultanta Linky pomoci obětem 116 006.


Náplň, forma a místo konání kurzu (3 moduly, 3x 22 hodin): prezenční forma v Praze 5 – Smíchov. Jednotlivé moduly kurzu probíhají vždy: pátek 15 – 20 hod, sobota 8.30 – 16.30 hod, neděle 8.30 – 16.30 hod (1,5 hod pauza na oběd).  Absolvovat lze i samostatné moduly.

1. modul – Zvlášť zranitelné oběti a trestně právní minimum, cena 2000 Kč
pá 2. 9. 2022, so 3. 9. 2022, ne 4. 9. 2022

2. modul – Pomoc Linky 116 006 a fáze trestního řízení, cena 2000 Kč
pá 16. 9. 2022, so 17. 9. 2022, ne 18. 9. 2022

3. modul – Občanskoprávní minimum, vymáhání náhrady škody a peněžitá pomoc státu, cena 2000 Kč
pá 30. 9. 2022, so 1. 10. 2022, ne 2. 10. 2022

Akreditace MPSV: č. A2021/0857-SP/PC, č. A2021/0858-SP/PC, č. A2021/0859-SP/PC.  Podmínkou k získání akreditovaného osvědčení je 95% docházka a složení závěrečné zkoušky.

Kurz je určen: Absolventům akreditovaného kurzu telefonické krizové intervence. Výhodou je praxe na Linkách TKP nebo Linkách důvěry.

Lektoři: Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., JUDr. Vlasta Langhamerová, JUDr. Jan Mach, JUDr. Ondřej Načeradský, Mgr. Petra Vitoušová

Přihláška ke stažení zde

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:  15. 8. 2022 na adrese 116006@bkb.cz

Cena kurzu: 6 000 Kč  (kurzovné je v plné výši vráceno zaměstnancům Linky pomoci obětem po 2 letech práce)

Kontakt: 116006@bkb.cz

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009