• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Projekt MUSAS II 

V rámci projektu MUSAS II vznikl komplexní vzdělávací program zaměřený na podporu mladistvých a dětských obětí trestných činů. Program zahrnuje například reakce dětí a mladistvých na šok, okolnosti trestného činu, právní rámec a nezbytné dovednosti pro poskytování pomoci dětským a mladistvým obětem. Projekt MUSAS II je financován Evropskou komisí v rámci programu Leonardo da Vinci.

Projekt MUSAS II je v letech 2006 - 2008 realizován v Belgii, České republice, Finsku, Nizozemí, Portugalsku, Slovensku a Švédsku. Partnerem a realizátorem projektu za Českou republiku je Bílý kruh bezpečí.

Více informací o projektu včetně materiálů ke stažení naleznete zde.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009