• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Přehled základních a doplňkových služeb

V rámci odborného sociálního poradenství poskytuje Bílý kruh bezpečí ve zvlášť závažných případech spojených s násilným trestným činem další základní služby. O jejich poskytnutí rozhoduje Bílý kruh bezpečí na základě doporučení klíčových sociálních pracovníků, odborných poradců a konzultantů linky.

I. Víkendové psychorekondiční pobyty

Víkendové pobyty jsou nabídnuty těm uživatelům služby, kteří již využili odborného sociálního poradenství Bílého kruhu bezpečí. Psychorekondiční pobyty jsou spojeny s relaxací, zdravotní rehabilitací, rozhovory s psychologem, pracovní terapií a individuální konzultací s právníkem.

II. Doprovody k soudům, návštěvy v nemocnicích

V případech opakované viktimizace a zvlášť zranitelných obětí mohou klíčoví sociální pracovníci Bílého kruhu bezpečí doprovodit poškozené (oběti, případně pozůstalé) k procesním úkonům v přípravném trestním řízení a k hlavnímu líčení před soudem,

III. Terapeutický program

Krátkodobá podpůrná individuální terapie, jako základní sociální služba,  je určena zvlášť zranitelným obětem, které využily poradenských služeb Bílého kruhu bezpečí. Terapie je poskytována v maximálním rozsahu 10 x 1 hodina. Tuto službu poskytuje BKB v poradnách Praha, Liberec, Brno, České Budějovice, Olomouc, Ostrava, Pardubice a v Plzni.

IV. Okamžitá pomoc případového manažera / klíčového sociálního pracovníka

Tato základní sociální služba je určena osobám mimořádně traumatizovaným trestným činem, je poskytována kdekoliv na území ČR prostřednictvím 9 vyškolených manažerů, a to od 1. ledna 2013. O poskytnutí pomoci rozhoduje Bílý kruh bezpečí na základě žádosti, která nemusí být formální.

Doplňková služba - Spolupráce s Nadačními fondy 

Nadační fond Filipa Venclíka začal s Bílým kruhem bezpečí spolupracovat v roce 1999. Impulsem ke vzniku Nadačního fondu byla tragická smrt studenta Filipa Venclíka, který byl v září roku 1993 bezdůvodně napaden v pražském metru a na následky způsobeného zranění zemřel.
Při pomoci obětem závažných trestných činů a pozůstalým Nadační fond  spolupracuje s Bílým kruhem bezpečí, který doporučuje fondu konkrétní osoby, jež podle jeho názoru pomoc nejvíce potřebují.
Poskytnutá pomoc byla použita např. na překlenutí tíživé sociální  situace, na pokrytí nákladů spojených s právním zastupováním v trestním řízení, na rehabilitační pobyty a na renovaci bytu, který se stal místem trestného činu.

Nadační fond pomoci Karla Janečka začal spolupracovat s Bílým kruhem bezpečí v roce 2016 a připsívá rovněž finančně obětem závažných násilných trestných činů.

Doplňková služba - Spolupráce se soukromou klinikou komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího Marka "MONADA"

Soukromá klinika MONADA spolupracuje s Bílým kruhem bezpečí od roku 1992 a za tu dobu poskytla na základě Dohody o spolupráci s Bílým kruhem bezpečí svou pomoc ve formě fyzioterapie, psychoterapie nebo krátkodobé hospitalizace více než 150 obětem - klientům BKB. Za všechny, kterým byla poskytnuta všestranná pomoc v oblasti rehabilitace, děkujeme!

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009