• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Poradna BKB Liberec

Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1        

e-mail: bkb.liberec@bkb.cz          tel.: 485 150 707, 605 952 852

Vedoucí poradny: Mgr. Eva Jandová

Poradnu naleznete na výše uvedené adrese, pro urychlené vyhledání můžete kliknout na Mapy.cz

Nonstop rady a informace získáte na bezplatné lince telefonické krizové pomoci Bílého kruhu bezpečí, volejte číslo: 116 006

Osobní příjem bez objednání

pondělí  17–19 hodin

Osobní příjem pro objednané

pondělí 19–20 hodin
čtvrtek   16–20 hodin
(objednání na tel. čísle 485 150 707 nebo 605 952 852, event. e-mail bkb.liberec@bkb.cz)

Klienti konzultují v pořadí, v jakém do poradny přijdou. Čekajícím věnují pozornost asistenti. Poradci se vždy snaží pomoci všem, kteří v pondělí jejich poradenství potřebují. Přijdete-li 15 minut před zahájením, nebudete s největší pravděpodobností čekat.

Poradna poskytuje

- pomoc zvlášť zranitelným obětem trestných činů a pozůstalým po obětech  prostřednictvím případové manažerky, a to ve dnech pondělí a čtvrtek od 7-17 hodin, út, st a pá 7-14:30 hodin (polední pauza 11:30-12 hod). 
Kontakt: Bc. Blanka Ráčková, tel. 485 150 707 nebo ksp.liberec@bkb.cz

- svým klientům v případě potřeby terapeutický program (max. 10 terapeutických sezení, bezplatně) a organizuje víkendové psychorekondiční pobyty.

Detašované pracoviště BKB Česká Lípa

Havlíčkova 443, 470 01 Česká Lípa
Osobní příjem pro objednané každý 1. čtvrtek v měsíci 17:00 - 19:00 hodin
Objednání na tel. čísle 485 150 707 a 605 952 852 nebo e-mail bkb.liberec@bkb.cz

Provoz liberecké pobočky BKB je v roce 2022 podpořen z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí a měst Liberec a Nový Bor. 
Děkujeme.

Seniorská obálka (ke stažení v pdf)

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009