• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Poradna BKB Liberec

Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1        

e-mail: bkb.liberec@bkb.cz          tel.: 605 952 852

Vedoucí poradny: Mgr. Eva Jandová

Poradnu naleznete na výše uvedené adrese, pro urychlené vyhledání můžete kliknout na Mapy.cz

Nonstop rady a informace získáte na bezplatné lince telefonické krizové pomoci Bílého kruhu bezpečí, volejte číslo: 116 006

Osobní příjem bez objednání

pondělí  17–19 hodin

Osobní příjem pro objednané

pondělí 19–20 hodin
čtvrtek   16–20 hodin
(objednání na tel. čísle 605 952 852, event. e-mail bkb.liberec@bkb.cz)

Klienti konzultují v pořadí, v jakém do poradny přijdou. Čekajícím věnují pozornost asistenti. Poradci se vždy snaží pomoci všem, kteří v pondělí jejich poradenství potřebují. Přijdete-li 15 minut před zahájením, nebudete s největší pravděpodobností čekat.

Poradna poskytuje

- pomoc zvlášť zranitelným obětem trestných činů a pozůstalým po obětech  prostřednictvím případové manažerky, a to ve dnech pondělí a čtvrtek od 7-17 hodin, út, st a pá 7-14:30 hodin (polední pauza 11:30-12 hod). 
Kontakt: Bc. Blanka Ráčková, tel. 485 150 707 nebo ksp.liberec@bkb.cz

- svým klientům v případě potřeby terapeutický program (max. 10 terapeutických sezení, bezplatně) a organizuje víkendové psychorekondiční pobyty.

Detašované pracoviště BKB Česká Lípa

Havlíčkova 443, 470 01 Česká Lípa
Osobní příjem pro objednané každý 1. čtvrtek v měsíci 17:00 - 19:00 hodin
Objednání na tel. čísle  605 952 852 nebo e-mail bkb.liberec@bkb.cz

Provoz liberecké pobočky BKB je v roce 2023 podpořen z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí a měst Liberec a Nový Bor. 
Děkujeme.

Seniorská obálka (ke stažení v pdf)

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009