• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 29 let!

Poradna BKB Liberec

Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1        

e-mail: bkb.liberec@bkb.cz          tel.: 485 150 707, 605 952 852

Vedoucí poradny: Mgr. Eva Jandová

Poradnu naleznete na výše uvedené adrese, pro urychlené vyhledání můžete kliknout na Mapy.cz

Nonstop rady a informace získáte na bezplatné lince telefonické krizové pomoci Bílého kruhu bezpečí, volejte číslo: 116 006

Osobní příjem bez objednání

POZOR do 31.05.2020 osobní příjem pozastaven. Více info na Lince pomoci obětem kriminality a domácího násilí na tel. č. 116 006 a zde. Otevíráme 1. června.

pondělí  17–19 hodin

Osobní příjem pro objednané

pondělí 19–20 hodin
čtvrtek   16–20 hodin
(objednání na tel. čísle 485 150 707 nebo 605 952 852, event. e-mail bkb.liberec@bkb.cz)

Klienti konzultují v pořadí, v jakém do poradny přijdou. Čekajícím věnují pozornost asistenti. Poradci se vždy snaží pomoci všem, kteří v pondělí jejich poradenství potřebují. Přijdete-li 15 minut před zahájením, nebudete s největší pravděpodobností čekat.

Poradna poskytuje

- pomoc zvlášť zranitelným obětem trestných činů a pozůstalým po obětech  prostřednictvím případové manažerky, a to ve dnech pondělí a čtvrtek od 8-16:30 hodin, út a st 8-14:30 hodin, pá 8-12 hodin (polední pauza 11:30-12 hod).
Kontakt: Bc. Blanka Ráčková, tel. 485 150 707 nebo ksp.liberec@bkb.cz

- svým klientům v případě potřeby terapeutický program (max. 10 terapeutických sezení, bezplatně) a organizuje víkendové psychorekondiční pobyty.

 

Provoz liberecké pobočky BKB je v roce 2020 podpořen z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, města Turnov. 
Děkujeme.

Seniorská obálka (ke stažení v pdf)

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009