• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Aktuality

29. duben 2024 / Upozornění k provozu během státních svátků

O státních svátcích 1. a 8. května jsou naše poradny zavřené. Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006 je vám k dispozici 24 hodin denně včetně víkendů a státních svátků.

více informací

19. duben 2024 / Specializační kurz - telefonická krizová pomoc obětem

Poslední volná místa ve specializačním kurzu pro zájemce o práci na lince pomoci obětem kriminality a domácího násilí.

více informací

18. duben 2024 / Neviditelné děti: V Česku stále chybí specializovaná pomoc pro ohrožené děti

Narůstá počet dětí vystavených domácímu násilí. V roce 2023 Intervenční centrum Ostrava, Bílý kruh bezpečí evidovalo 97 ohrožených dětí v případě vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Aktuální trend, ale i přetrvávající bílá místa v prevenci násilí na dětech dnes diskutují odborníci na konferenci v Ostravě.

více informací

12. březen 2024 / Poděkování prezidenta republiky

Osobní poděkování adresoval prezident republiky Petr Pavel členům Bílému kruhu bezpečí za osobní nasazení při a po mimořádné události aktivního střelce na Filozofické fakultě UK v Praze.

více informací

08. březen 2024 / Představujeme novou prezidentku

Bílý kruh bezpečí má po 32 letech novou prezidentku spolku Mgr. Pavlínu Komedovou, LL.M.

více informací

27. únor 2024 / Chceme-li adekvátně přistupovat k obětem trestných činů, bez vzdělávání ve viktimologii to nepůjde

Šest podnětů ke zlepšení postavení obětí a skutečnému naplnění zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů jsme přiložili k tiskové zprávě k Evropskému dni obětí. Ve dnech 22.-27.2.2024 je postupně zveřejníme.

více informací

26. únor 2024 / Peněžitá pomoc „k překlenutí zhoršené sociální situace způsobené trestným činem“ - vyplacená za půl roku od žádosti?

Pátý podnět ze šesti ke zlepšení postavení obětí, který BKB připojil k tiskové zprávě u příležitosti Evropského dne obětí.

více informací

25. únor 2024 / Je nucení k opakování vylíčení těžkého příběhu v souladu se zákonem?

Čtvrtý podnět ze šesti ke zlepšení postavení obětí, který BKB připojil k tiskové zprávě u příležitosti Evropského dne obětí.

více informací

24. únor 2024 / Sekundární viktimizace a právo na důstojné zacházení v trestním řízení.

Třetí podnět ze šesti ke zlepšení postavení obětí, který BKB připojil k tiskové zprávě u příležitosti Evropského dne obětí.

více informací

23. únor 2024 / Jak získat odbornou a bezplatnou pomoc, když oběť neví, kde ji hledat?

Druhý podnět ze šesti ke zlepšení postavení obětí, který BKB připojil k tiskové zprávě u příležitosti Evropského dne obětí.

více informací

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009