• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 29 let!

Aktuality

01. říjen 2020 / Rozšiřujeme otevírací hodiny

Od 1. října rozšiřujeme otevírací hodiny v našich poradnách v Jihlavě a Olomouci.
I přes náročné období jsou všechna naše pracoviště dále v provozu.

více informací

11. září 2020 / Nonstop Linka pomoci Bílého kruhu bezpečí slaví 19 let!

Dnes před 19 lety zahájila nonstop provoz DONA linka, předchůdkyně dnešní Linky pomoci obětem kriminality a domácího násilí na čísle 116 006.

více informací

10. září 2020 / Křesadlo pro dobrovolnici pražské poradny

Včera v podvečer v Rezidenci primátora hl. m. Prahy převzala desítka dobrovolníků cenu Křesadlo, která je určena „obyčejným lidem, kteří dělají neobyčejné věci“. Mezi oceněnými dobrovolníky za hl. m. Prahu byla Světlana Fuková z Bílého kruhu bezpečí.

více informací

04. září 2020 / Dnes je Bílému kruhu bezpečí 29 let!

Slavíme!!! Dnes je Bílému kruhu bezpečí 29 let! Děkujeme všem dobrovolníkům a zaměstnancům za skvělou práci a klientům za jejich důvěru.

více informací

04. září 2020 / Bílý kruh bezpečí v Dobrém ránu

Dnes u příležitosti 29. výročí Bílého kruhu bezpečí přijala pozvání do pořadu Dobré ráno na ČT2 Petra Vitoušová.

více informací

01. září 2020 / Práva oběti a svědka trestného činu u soudu

Zveme vás na informativní přednášku v prostorách Městského soudu v Praze v pondělí 7. září od 14 hodin.

více informací

27. srpen 2020 / Nový projekt BKB s MČ Praha 2

Dnes na Karlově náměstí zahajujeme nový projekt "Praha 2 - městská část vlídná k obětem".

více informací

23. srpen 2020 / Superhrdinové Bílého kruhu bezpečí

Zveme vás a vaše malé děti na Karlovo náměstí v Praze ve čtvrtek 27.8.2020 od 10 do 12 hodin. Pro děti ve věku 3 - 10 let pořádáme v parku poblíž zastávky Moráň hry pro Malé superhrdiny.

více informací

12. srpen 2020 / Při pomoci obětem a pozůstalým v Bohumíně spolupracuje Policie ČR s Bílým kruhem bezpečí

Zítra uplyne 10 let od podpisu Dohody o spolupráci při pomoci obětem trestných činů mezi Policií ČR a Bílým kruhem bezpečí. Dne 13. srpna 2010 podepsali tehdejší policejní prezident genmjr. Mgr. Oldřich Martinů a prezidentka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová Dohodu o spolupráci, která garantovala, že zvlášť traumatizovaným obětem a pozůstalým po obětech bude poskytnuta přímá krizová intervence ze strany policejních psychologů a interventů a zároveň jim bude nabídnuta možnost rychlého zprostředkování bezplatné a odborné pomoci Bílého kruhu bezpečí. K dnešnímu dni se tak stalo v 702 případech závažných trestných činů.

více informací

11. srpen 2020 / Nový informační spot je hotov!

Sdílejte spot, prosíme, kde můžete. Informace o existenci Linky 116 006 je možná právě teď pro někoho ve vašem okolí velice důležitá.

více informací

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009