Co je domácí násilí

Fyzické, psychické, sociální, ekonomické nebo sexuální násilí mezi partnery, tj. manžely, druhy apod.,
  • ke kterému dochází opakovaně, zpravidla mimo kontrolu veřejnosti,
  • a role dvou stran, násilné osoby a osoby ohrožené násilím, jsou nezpochybnitelné.
  • Domácí násilí se u ohrožených osob projevuje ztrátou schopnosti zastavit násilné incidenty a efektivně vyřešit narušený vztah.
  • (Širší pojem „násilí v rodině“ zahrnuje také násilí páchané na dětech a násilí páchané na seniorech).

Co není domácí násilí

  • spor
  • jednorázový incident
  • vzájemné potyčky mezi partnery

Domácí násilí je jednostranné, násilná osoba a ohrožená osoba si nikdy nemění role!

Více informací k domácímu násilí naleznete na webových stránkách určených této problematice: www.domacinasili.cz