Co je domácí násilí

Domácí násilí je fyzické, psychické nebo sexuální násilí mezi intimními partnery, tj. manžely, druhy apod.
  • ke kterému dochází v soukromí, tedy mimo kontrolu veřejnosti,
  • intenzita násilných incidentů se zpravidla stupňuje a
  • u oběti vede ke ztrátě schopností včas zastavit násilné incidenty a efektivně vyřešit narušený vztah;
  • (širší pojem „násilí v rodině“ zahrnuje také násilí páchané na dětech a násilí páchané na seniorech).

Co není domácí násilí

  • spor
  • jednorázový incident
  • vzájemné potyčky mezi partnery

Domácí násilí je jednostranné, násilná osoba a ohrožená osoba si nikdy nemění role!

Více informací k domácímu násilí naleznete na webových stránkách určených této problematice: www.domacinasili.cz