• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Poradna BKB Pardubice

17. listopadu 237,  530 02 Pardubice  (v Domě služeb)

e-mail: bkb.pardubice@bkb.cz          tel.: 732 923 462

Vedoucí poradny: Mgr. Ladislav Tomášek

Poradnu naleznete na výše zmíněné adrese, pro rychlé vyhledávání můžete kliknout na Mapy.cz

Nonstop rady a informace získáte na bezplatné lince telefonické krizové pomoci Bílého kruhu bezpečí, volejte číslo: 116 006

Osobní příjem bez objednání

úterý 17-19 hodin  
čtvrtek 17-19 hodin

Osobní příjem pro objednané

úterý 19-20 hodin
středa 17-19 hodin (objednat se lze na tel.: 732 923 462)

Poradna rovněž poskytuje

-  pomoc zvlášť zranitelným obětem trestných činů a pozůstalým po obětech v celé ČR prostřednictvím případové manažerky.
Kontakt: tel. 734 157 204 nebo ksp.pardubice@bkb.cz
 

 

Finanční podpora:

Provoz pardubické poradny Bílého kruhu bezpečí v roce 2023 finančně podpořili: MPSV,
Krajský úřad Pardubického kraje, Magistrát města Pardubice. Děkujeme.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009