• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Linka pomoci obětem - nonstop telefonická pomoc

Tel. linka - 116 006

 

Non stop telefonická pomoc obětem kriminality a domácího násilí

 

  • Vyslechne a pomůže volajícímu orientovat se v aktuální situaci.
  • Nabízí volajícímu porozumění a důvěru.
  • Pomáhá volajícímu odstranit pocity viny a znovu nalézt sebedůvěru.
  • Motivuje volajícího k aktivnímu řešení situace.
  • Pomáhá volajícímu promyslet individuální bezpečností plán.
  • Poskytuje praktické rady a pomáhá volajícímu nalézat další vhodný postup.
  • Nabízí důležité informace o sociálně právních a trestné právních opatřeních.
  • Poskytuje informace o systému služeb sociální záchranné sítě pro oběti domácího násilí a trestných činů.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009