• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 29 let!

Poradna BKB Olomouc

Švermova 1, 772 00 Olomouc    

e-mail: bkb.olomouc@bkb.cz            tel.: 585 423 857 nebo 732 700 533

Osoba pověřená vedením poradny: Mgr. Petra Klevetová

Poradnu naleznete na výše uvedené adrese, pro rychlé vyhledávání můžete kliknout na Mapy.cz

Nonstop rady a informace získáte na bezplatné lince telefonické krizové pomoci Bílého kruhu bezpečí, volejte číslo: 116 006

Osobní příjem bez objednání - POZOR do 01.04.2020 osobní příjem pozastaven. Více info na Lince pomoci obětem kriminality a domácího násilí na tel. č. 116 006 a zde.

úterý   16–18 hodin

Osobní příjem pro objednané

čtvrtek 16–18 hodin
(objednat se můžete na tel. 732 700 533)

Poradna poskytuje
- pomoc zvlášť zranitelným obětem trestných činů a pozůstalým po obětech v celé ČR prostřednictvím případové manažerky
Kontakt: Bc. Anna Sosíková, tel. 732 700 533 nebo ksp.olomouc@bkb.cz 

Služby Poradny Bílého kruhu bezpečí v Olomouci podporují: Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc.

     

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009