• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 28 let!

Poradna BKB Plzeň

Jungmannova 1, 301 00 Plzeň

e-mail: bkb.plzen@bkb.cz         tel.: 734 157 200

Vedoucí poradny: Mgr. Igor Chalachan      

Pro rychlé vyhledávání umístění poradny můžete kliknout na Mapy.cz

Nonstop rady a informace získáte na bezplatné lince telefonické krizové pomoci Bílého kruhu bezpečí, volejte číslo: 116 006

Osobní příjem bez objednání

úterý 16-18 hodin 

Osobní příjem pro objednané

čtvrtek 16-18 hodin

Poradna poskytuje pomoc zvlášť zranitelným obětem trestných činů a pozůstalým po obětech v celé ČR prostřednictvím případového manažera, a to ve dnech pondělí až čtvrtek v době od 8:30–15:30 hodin. V pátek od 8:30-15:00 hodin.

Kontakt: Bc. Petra Bednářová, tel. 773 551 311 nebo ksp.plzen@bkb.cz

Poradna poskytuje svým klientům v případě potřeby terapeutický program (max. 10 terapeutických sezení, bezplatně).

AKTUÁLNĚ: Přijímáme nové dobrovolníky (5.8.2019)

Videospot o nás (budete přesměrováni na youtube)

 

Provoz poradny BKB Plzeň byl v roce 2018 podpořen z prostředků
Magistrátu města Plzně, MPSV a Krajského úřadu Plzeňského kraje.

     


Poradnu BKB Plzeň podporují:

Na podzim roku 2015 jsme se zapojili do projektu "Plzeňské senior akademie“. V projektu pokračujeme i v letech 2016 - 2018.

 

Pobočka BKB Plzeň je zapojena do programu ČSOB pomáhá regionům.


Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009