• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Statistiky

Na této stránce naleznete statistické údaje z poraden Bílého kruhu bezpečí.

Statistické údaje a komentáře týkající se problematiky domácího násilí naleznete  na stránkách www.domacinasili.cz (včetně aktuálních údajů o vykázání v ČR).

Rok 2024 (1)

Rok 2023 (4)

Rok 2022 (4)

ROK 2021 (1)

Rok 2015 (1)

Rok 2016 (1)

Rok 2017 (1)

Rok 2018 (1)

Rok 2019 (1)

Rok 2020 (1)

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009