• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 29 let!

Poradna BKB Ostrava

28. října 124, 702 00 Ostrava   (v Domě kultury)

e-mail: bkb.ostrava@bkb.cz                 tel./fax:  597 489 204, 731 306 411

Vedoucí poradny: Mgr. Markéta Koželuhová

Poradnu a Intervenční centrum naleznete na výše uvedené adrese, můžete si kliknout na Mapy.cz    pro rychlé vyhledání.

Nonstop rady a informace získáte na bezplatné lince telefonické krizové pomoci Bílého kruhu bezpečí, volejte číslo: 116 006

Osobní příjem bez objednání

úterý       16–18 hodin
čtvrtek    16–18 hodin

Osobní příjem pro objednané

středa  16–18 hodin
pátek    16–18 hodin
(objednat se lze na tel. 731 306 411 nebo 597 489 204)

Poradna poskytuje

- svým klientům v případě potřeby terapeutický program (bezplatně max. 10 terapeutických sezení);

- pomoc zvlášť zranitelným obětem trestných činů a pozůstalým po obětech v celé ČR prostřednictvím případové manažerky, a to ve dnech po, út, čt, pá v době od 7:30 - 16 hodin, st 9:30 - 18 hodin (polední pauza 11:30-12 hod).
Kontakt: Bc. Jana Dostálová, DiS.  tel. 731 306 411 nebo ksp.ostrava@bkb.cz

"Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy."

Bílý kruh bezpečí Ostrava děkuje touto cestou anonymnímu dárci za peněžitý dar, zaslaný na naši pobočku. Dar bude využitý na potřeby BKB Ostrava. V případě, že se dárce přihlásí, rádi mu poděkujeme osobně. 04.05.2020


Intervenční centrum Ostrava

28. října 124 (v Domě kultury), 702 00 Ostrava

tel.: 597 489 207, 739 449 275
fax: 597 489 204
e-mail: ic.ostrava@bkb.cz

Vedoucí Intervenčního centra: PhDr. Lucie Paprsteinová

- pomoc osobám ohroženým domácím násilím (pro okresy Ostrava, Opava, Nový Jičín)
- osobní návštěvu v IC je vhodné předem telefonicky objednat

Konzultační hodiny: 
pondělí:      8–16 hodin
úterý:          8–16 hodin  (pro objednané)
středa:        8–16 hodin
čtvrtek:       8–16 hodin (pro objednané)
pátek:         8–14 hodin (pro objednané)

"Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy."

KONTAKTNÍ MÍSTO NOVÝ JIČÍN

ul. Sokolovská 617/9, Nový Jičín (budova odboru sociálních věcí, 1. patro)
Konzultační hodiny: každý lichý čtvrtek 9 - 15 hodin (ke konzultaci je nutno se předem objednat na tel. čísle: 597 489 207, 739 449 275)

KONTAKTNÍ MÍSTO OPAVA

ul. Rolnická 1636/21a, Opava (budova organizace Elim, 1. patro)
Konzultační hodiny: každý sudý čtvrtek 9 - 15 hodin (ke konzultaci je nutno se předem objednat na tel. čísle 597 489 207, 739 449 275)

 

Provoz pobočky BKB Ostrava a  Intervenčního centra BKB v Ostravě je finančně podporován z rozpočtu Statutárního města OstravyKrajského úřadu Moravskoslezského kraje.

  

 

 

Intervenční centrum BKB Ostrava je jedním z partnerů v projektu "Mlčení bolí".

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009