• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 28 let!

Poradna BKB Ostrava

28. října 124, 702 00 Ostrava   (v Domě kultury)

e-mail: bkb.ostrava@bkb.cz                 tel./fax:  597 489 204, 731 306 411

Vedoucí poradny: Mgr. Renáta Schlehrová

Poradnu a Intervenční centrum naleznete na výše uvedené adrese, můžete si kliknout na Mapy.cz    pro rychlé vyhledání.

Nonstop rady a informace získáte na bezplatné lince telefonické krizové pomoci Bílého kruhu bezpečí, volejte číslo: 116 006

Osobní příjem bez objednání

úterý, čtvrtek    16–18 hodin

Osobní příjem pro objednané

středa  16–18 hodin
(objednat se lze na tel. 731 306 411 nebo 597 489 204)

Poradna poskytuje

- svým klientům v případě potřeby terapeutický program (bezplatně max. 10 terapeutických sezení);

- pomoc zvlášť zranitelným obětem trestných činů a pozůstalým po obětech v celé ČR prostřednictvím případové manažerky, a to ve dnech pondělí až pátek v době od 7:30 - 16 hodin. Kontakt: Bc. Jana Dostálová, DiS.  tel. 731 306 411 nebo ksp.ostrava@bkb.cz

"Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy."

AKTUÁLNĚ: rozšiřujeme tým a přijímáme nové dobrovolníky !!!


Intervenční centrum BKB Ostrava

28. října 124 (v Domě kultury), 702 00 Ostrava

tel.: 597 489 207
fax: 597 489 204
e-mail: ic.ostrava@bkb.cz

Vedoucí Intervenčního centra: PhDr. Lucie Paprsteinová

Poradnu a Intervenční centrum naleznete na výše uvedené adrese, můžete si kliknout na Mapy.cz    pro rychlé vyhledání.

- pomoc osobám ohroženým domácím násilím (pro okresy Ostrava, Opava, Nový Jičín)

- osobní návštěvu v IC je vhodné předem telefonicky objednat

pondělí:      8–16 hodin
úterý:          8–16 hodin  (pro objednané)
středa:        8–16 hodin
čtvrtek:       8–16 hodin (pro objednané)
pátek:         8–14 hodin (pro objednané)

"Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy."

Provoz pobočky BKB Ostrava a  Intervenčního centra BKB v Ostravě je finančně podporován z rozpočtu statutárního města OstravyKrajského úřadu Moravskoslezského kraje a Nadace OKD.

  

 

 

Intervenční centrum BKB Ostrava je jedním z partnerů v projektu "Mlčení bolí".

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009