• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 29 let!

Poradna BKB Ostrava

28. října 124, 702 00 Ostrava   (v Domě kultury)

e-mail: bkb.ostrava@bkb.cz                 tel./fax:  597 489 204, 731 306 411

Vedoucí poradny: Mgr. Renáta Schlehrová

Poradnu a Intervenční centrum naleznete na výše uvedené adrese, můžete si kliknout na Mapy.cz    pro rychlé vyhledání.

Nonstop rady a informace získáte na bezplatné lince telefonické krizové pomoci Bílého kruhu bezpečí, volejte číslo: 116 006

Osobní příjem bez objednání - POZOR do 01.04.2020 osobní příjem pozastaven. Více info na Lince pomoci obětem kriminality a domácího násilí na tel. č. 116 006 a zde.

úterý       16–18 hodin
čtvrtek    16–18 hodin

Osobní příjem pro objednané

středa  16–18 hodin
pátek    16–18 hodin
(objednat se lze na tel. 731 306 411 nebo 597 489 204)

Poradna poskytuje

- svým klientům v případě potřeby terapeutický program (bezplatně max. 10 terapeutických sezení);

- pomoc zvlášť zranitelným obětem trestných činů a pozůstalým po obětech v celé ČR prostřednictvím případové manažerky, a to ve dnech po, út, čt, pá v době od 7:30 - 16 hodin, st 9:30 - 18 hodin (polední pauza 11:30-12 hod).
Kontakt: Bc. Jana Dostálová, DiS.  tel. 731 306 411 nebo ksp.ostrava@bkb.cz

"Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy."


Intervenční centrum Ostrava

28. října 124 (v Domě kultury), 702 00 Ostrava

tel.: 597 489 207, 739 449 275
fax: 597 489 204
e-mail: ic.ostrava@bkb.cz

Vedoucí Intervenčního centra: PhDr. Lucie Paprsteinová

- pomoc osobám ohroženým domácím násilím (pro okresy Ostrava, Opava, Nový Jičín)
- osobní návštěvu v IC je vhodné předem telefonicky objednat

Konzultační hodiny: POZOR do 01.04.2020 osobní příjem pozastaven. Více info na Lince pomoci obětem kriminality a domácího násilí na tel. č. 116 006 a zde.
pondělí:      8–16 hodin
úterý:          8–16 hodin  (pro objednané)
středa:        8–16 hodin
čtvrtek:       8–16 hodin (pro objednané)
pátek:         8–14 hodin (pro objednané)

"Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy."

KONTAKTNÍ MÍSTO NOVÝ JIČÍN

ul. Sokolovská 617/9, Nový Jičín (budova odboru sociálních věcí, 1. patro)
Konzultační hodiny: každý lichý čtvrtek 9 - 15 hodin (ke konzultaci je nutno se předem objednat na tel. čísle: 597 489 207, 739 449 275)

KONTAKTNÍ MÍSTO OPAVA

ul. Rolnická 1636/21a, Opava (budova organizace Elim, 1. patro)
Konzultační hodiny: každý sudý čtvrtek 9 - 15 hodin (ke konzultaci je nutno se předem objednat na tel. čísle 597 489 207, 739 449 275)

 

Provoz pobočky BKB Ostrava a  Intervenčního centra BKB v Ostravě je finančně podporován z rozpočtu Statutárního města OstravyKrajského úřadu Moravskoslezského kraje.

  

 

 

Intervenční centrum BKB Ostrava je jedním z partnerů v projektu "Mlčení bolí".

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009