• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Poradna BKB Ostrava

JUREČKOVA 643/20, 702 00 Ostrava   

e-mail: bkb.ostrava@bkb.cz                 tel.:  732 577 520, 731 306 411

Vedoucí poradny: Mgr. Markéta Koželuhová

Poradnu a Intervenční centrum naleznete na výše uvedené adrese, můžete si kliknout na Mapy.cz    pro rychlé vyhledání.

Nonstop rady a informace získáte na bezplatné lince telefonické krizové pomoci Bílého kruhu bezpečí, volejte číslo: 116 006

Osobní příjem bez objednání

úterý       16–18 hodin
čtvrtek    16–18 hodin

Osobní příjem pro objednané

středa  16–18 hodin
pátek    16–18 hodin
(objednat se lze na tel. 731 306 411 nebo 732 577 520)

Poradna poskytuje

- svým klientům v případě potřeby terapeutický program (bezplatně max. 10 terapeutických sezení);

- pomoc zvlášť zranitelným obětem trestných činů a pozůstalým po obětech v celé ČR prostřednictvím případové manažerky, a to ve dnech po, út, čt, pá v době od 7:30 - 16 hodin, st 9:30 - 18 hodin (polední pauza 11:30-12 hod). 
Kontakt: Bc. Jana Dostálová, DiS.  tel. 731 306 411 nebo ksp.ostrava@bkb.cz

Provoz poradny je realizován s finanční podporou MPSV a Statutárního města Ostravy.


Intervenční centrum Ostrava

Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava

tel.: 739 449 275
e-mail: ic.ostrava@bkb.cz

Vedoucí Intervenčního centra: PhDr. Lucie Paprsteinová

- pomoc osobám ohroženým domácím násilím (pro okresy Ostrava, Opava, Nový Jičín)
- osobní návštěvu v IC je vhodné předem telefonicky objednat

Konzultační hodiny: 
pondělí:      8–16 hodin
úterý:          8–16 hodin  (pro objednané)
středa:        8–16 hodin
čtvrtek:       8–16 hodin (pro objednané)
pátek:         8–14 hodin (pro objednané)

Intervenční centrum Ostrava můžete kontaktovat online - anonymně a bezpečně: https://nenech.se/

KONTAKTNÍ MÍSTO NOVÝ JIČÍN

ul. Sokolovská 617/9, Nový Jičín (budova odboru sociálních věcí, 1. patro)
Konzultační hodiny: každý lichý čtvrtek 9 - 15 hodin (ke konzultaci je nutno se předem objednat na tel. čísle: 739 449 275)

KONTAKTNÍ MÍSTO OPAVA

ul. Rolnická 1636/21a, Opava (budova organizace Elim, 1. patro)
Konzultační hodiny: každý sudý čtvrtek 9 - 15 hodin (ke konzultaci je nutno se předem objednat na tel. čísle 739 449 275)

 

Provoz Intervenčního centra BKB v Ostravě je realizován s finanční podporou Statutárního města OstravyKrajského úřadu Moravskoslezského krajeStatutárního města Opavy a města Nový Jičín.

V roce 2022 realizuje Intervenční centrum Ostrava projekt Posílení kompetencí odborné veřejnosti  v problematice obětí domácího násilí a násilí sexuálního, a to za finanční podpory Statutárního města Ostravy.

  

V roce 2023 se Bílý kruh bezpečí, z.s., jako člen Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z.s., podílí na projektu Děti dětí bez násilí. 
Bílý kruh bezpečí, z.s., je v letošním roce partnerem projektu POSPOLU – POmoc dětem – SPOLUpráce odborníků. Více info: www.domacinasili.cz/intervencni-centrum/

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009