Pomoc obětem trestných činů v ČR

Kriminalitu zastavit nedokážeme.

Hledáte-li okamžitou pomoc, praktickou radu a konkrétní informace ke své situaci, volejte na nonstop linku Bílého kruhu bezpečí 257 317 110

nebo

klikněte na "úvod" této stránky,  kde se vám nabídne mnoho konkrétních rad, informací a na mapě aktivujete kliknutím nejbližší místo pomoci. 

 

První zásadní dilema, které oběti řeší bezprostředně po spáchání trestného činu, spočívá v rozhodování: oznámit nebo neoznámit trestný čin. Zhruba polovina obětí v Evropské unii (Schneider 2005) rezignuje na oznámení a tím i na dopadení a potrestání pachatele. Podstatou této nechuti oznamovat trestné činy je z pohledu oběti  obava ze ztráty kontroly nad dalšími procesy. Oběti se bojí "druhé" ztráty kontroly nad svým životem.

Pozici obětí v trestním řízení výrazně posiluje a chrání nově přijatý zákon č. 45/2013 Sb,. o obětech trestných činů, který je účinný od 1.8.2013. Informujte se v našich poradnách, jaká máte práva a jak na ně můžete v praxi dosáhnout.

Následující informace o trestných činech a trestním řízení sledují jeden cíl: posílit kompetence obětí kriminality v trestním řízení a při prvním kontaktu s policií.

Být obětí kriminality není lehké, Bílý kruh bezpečí je připraven vám pomoci a podpořit vás v nelehké roli poškozeného a svědka. Stejně tak je připraven vám pomoci i v případech, kdy se trestný čin rozhodnete neoznámit.

Ročně eviduje Bílý kruh bezpečí téměř 12 000 kontaktů.

Tvorbu těchto stránek v letech 2010 - 2011 finančně podporuje svým grantem Nadace Hugo Grotius.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009

© Bílý kruh bezpečí, z.s. / www.bkb.cz

stránky vytvořilo Networm Studio