• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Hledáte-li okamžitou pomoc, praktickou radu a konkrétní informace ke své situaci, volejte na nonstop linky Bílého kruhu bezpečí na číslech 257 317 110 nebo 116 006, nebo klikněte na mapu ČR a zobrazí se vám nejbližší místo pomoci - poradna Bílého kruhu bezpečí

První zásadní dilema, které oběti řeší bezprostředně po spáchání trestného činu, spočívá v rozhodování: oznámit nebo neoznámit trestný čin? Zhruba polovina obětí v Evropské unii (Schneider, 2005) rezignuje na oznámení a tím i na dopadení a potrestání pachatele. Podstatou této nechuti oznamovat trestné činy je z pohledu oběti  obava ze ztráty kontroly nad dalšími procesy. Oběti se bojí "druhé" ztráty kontroly nad svým životem.

Pozici obětí v trestním řízení výrazně posiluje a chrání přijatý zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, který je účinný od 1.8.2013. Informujte se v našich poradnách, jaká máte práva a jak na ně můžete v praxi dosáhnout.

Následující informace o trestných činech a trestním řízení sledují jeden cíl:
posílit kompetence obětí kriminality v trestním řízení a při prvním kontaktu s policií.

Být obětí kriminality není lehké, Bílý kruh bezpečí je připraven vám pomoci a podpořit vás v nelehké roli poškozeného a svědka. Stejně tak je připraven vám pomoci i v případech, kdy se trestný čin rozhodnete neoznámit.

Ročně eviduje Bílý kruh bezpečí více než 12 000 kontaktů.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009