• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 27 let!

Hledáte-li okamžitou pomoc, praktickou radu a konkrétní informace ke své situaci, volejte na nonstop linky Bílého kruhu bezpečí 257 317 110 nebo 116 006 nebo klikněte na "úvod" této stránky,  kde se vám na mapě aktivujete kliknutím nejbližší místo pomoci Bílého kruhu bezpečí. 

První zásadní dilema, které oběti řeší bezprostředně po spáchání trestného činu, spočívá v rozhodování: oznámit nebo neoznámit trestný čin. Zhruba polovina obětí v Evropské unii (Schneider 2005) rezignuje na oznámení a tím i na dopadení a potrestání pachatele. Podstatou této nechuti oznamovat trestné činy je z pohledu oběti  obava ze ztráty kontroly nad dalšími procesy. Oběti se bojí "druhé" ztráty kontroly nad svým životem.

Pozici obětí v trestním řízení výrazně posiluje a chrání nově přijatý zákon č. 45/2013 Sb,. o obětech trestných činů, který je účinný od 1.8.2013. Informujte se v našich poradnách, jaká máte práva a jak na ně můžete v praxi dosáhnout.

Následující informace o trestných činech a trestním řízení sledují jeden cíl: posílit kompetence obětí kriminality v trestním řízení a při prvním kontaktu s policií.

Být obětí kriminality není lehké, Bílý kruh bezpečí je připraven vám pomoci a podpořit vás v nelehké roli poškozeného a svědka. Stejně tak je připraven vám pomoci i v případech, kdy se trestný čin rozhodnete neoznámit.

Ročně eviduje Bílý kruh bezpečí více než 12 000 kontaktů.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009